Karin Klitgaard byder velkommen.jpg
Karin Klitgaard byder velkommen til mødet hos Dansk Industri.

Flere end 100 vandmænd- og kvinder var samlet i København til møde i Host Country Committee den 10. april hos Dansk Industri.

Opbakningen viser et fantastisk engagement og ønske om at gøre IWA World Water Congress & Exhibition i København til den hidtil bedste og største kongres. Ambitionen er samtidig at medvirke til at løse verdens vandproblemer og implementere verdensmål om bæredygtig udvikling.

”Vi kan sende et vigtigt signal til politikerne om, at vandsektoren kan levere rigtig meget, og IWA kongressen samler både forskning, forsyninger og forretning,” sagde DI’s miljøchef Karin Klitgaard i sin velkomst.

Helle Katrine Andersen orienterede bl.a. om, hvem der deltager i styregruppen og er ansvarlige for forskellige arbejdsgrupper samt hvordan organiseringen er i forhold til IWA. De centrale samarbejdspartnere, som også var til stede på mødet, er IWA’s direktør Kala Vairavamoorthy, kongresdirektør Joao Grilo, kommunikationschef Rui Veras og udstillingschef Roy Agterbos.

Anders Bækgaard, der er kongrespræsident for IWA2020, roste det danske commitment, som bl.a. har givet sig udtryk i mange aftaler om sponsorater. Region Hovedstaden er Principal sponsor, og Grundfos, Kamstrup og Københavns Kommune er Platinum sponsors. Øvrige sponsorer fremgår af hjemmesiden www.iwa2020copenhagen.dk

IWA's initiativer om digitalisering og innovation

IWA’s direktør Kala Vairavamoorthy sagde, at IWA’s program om Water Wise Cities er en god platform for kongressen i København, hvor det også er planen at lancere et IWA Digital Water program og holde et Digital Water summit. Desuden skal der i København lanceres en online platform om innovation. IWA ønsker også, at der i København lanceres en deklaration om Liveable cities og en IWA deklaration om verdensmålene.
”På verdensplan er der 85 % af spildevandet, der ikke renses. De næste 20 år kan blive en gylden mulighed for at få udbredt spildevandsrensning og sanitet og dermed opfylde et af verdensmålene,” sagde han.

Faglig forankringsgruppe

Peter Steen Mikkelsen står i spidsen for en faglig gruppe, der skal sikre et stærkt dansk aftryk på det ”Call for papers” som IWA vil udsende i starten af maj. Han har modtaget mange konkrete forslag og ønsker til Themes & Topics. Grundvand bliver et af de temaer, der kommer særlig fokus på, samt andre danske styrkepositioner og forslag fra kernefortællingen.
De danske medlemmer i IWA’s programkomite, som er under etablering, er Karsten Arnbjerg fra DTU og Per Halkjær Nielsen fra Aalborg Universitet samt to YWP-repræsentanter: Trine Stausgaard Munk og Ines Breda.

Kernefortællingen

Miriam Feilberg understregede, at ”Water for smart liveable cities” bliver det overordnede tema, ligesom verdensmålene får en central placering på kongressen.

Markedsføring

State of Green er sammen med IWA ansvarlig for markedsføring. Cecilie Buch Thomsen præsenterede arbejdet sammen med Rui Veras. Fremover bliver det Tanya Jacobsen, der bliver den ansvarlige hos State of Green. Hjemmesiden www.worldwatercongress.org er i gang med at blive transformeret til at handle om København, og der vil løbende blive lagt artikler, videoer og interviews med champions op på siden, ligesom sociale medier vil blive brugt til markedsføring. State of Green har en masse vandtekniske cases på deres hjemmeside og et internationalt nyhedsbrev med særligt fokus på vand. Deltagerne blev opfordret til at uploade flere cases på www.stateofgreen.com
IWA2020 folder og promotion Powerpoint kan downloades på www.iwa2020copenhagen.dk

Technical Tours

Cecilie Buch Thomsen præsenterede konceptet for ekskursionerne, der både kan foregå under kongressen (2-4 timer i Københavns-området) og efter kongressen fredag-lørdag, hvor planen er at koble det teknisk-faglige med besøg på turist-seværdigheder. Endelig vil State of Green arrangere skræddersyede ture både før og efter kongressen. Alle, der ønsker at få besøg, bedes udfylde denne blanket og indsende den til State of Green senest den 3. maj til tja@stateofgreen.com

Udstilling

Andreas Julskjær fra Eksportforeningen præsenterede de første skitser til opbygning af den danske pavillon, der bliver opdelt i to afdelinger og koblet til en nordisk pavillon. Det er planen at koble udstillingen tæt sammen med det faglige program og ekskursioner. Der er allerede mange interesserede udstillere. Hvis du ønsker at være med på den danske stand, skal du udfylde denne skabelon og indsende den til andreas.julskjaer@dk-export.dk

Nordisk og baltisk samarbejde

Anders Bækgaard understregede, at der er et godt samarbejde med både de nordiske og baltiske lande. På den nordiske spildevandskonference NORDIWA i Helsinki i september bliver der en workshop om "Protection and co-operation around the Baltic Sea area", som skal lede videre til en workshop i 2020 om ”Transboundary waters”.

På mødet i København var der deltagere fra både Sverige, Norge og Finland, og de nordiske repræsentanter holdt en lille tale om engagementer i deres respektive lande frem mod 2020.

Business seminars

Svend-Erik Jepsen fra DI viste fotos fra Business seminars i Tokyo, hvor der i udstillingsområdet blev holdt seminar i tre frokostpauser ved siden af catering-området. Det konkrete indhold på Business seminars i København er ikke planlagt endnu, men det bliver en god mulighed for både virksomheder og forsyninger til at præsentere konkrete løsninger på konkrete problemer.

YWP aktiviteter

Nadia Lund fra DTU er med i bestyrelsen for Young Water Professionals netværket i Danmark, der har næsten 500 medlemmer. Hun præsenterede ideer til, hvad de unge har i støbeskeen frem mod IWA2020. Det er bl.a. en workshop på NORDIWA om ”The workforce of tomorrow”, deltagelse i IWA’s internationale YWP konference i Toronto og en Vand Camp i samarbejde med VIA University. Desuden vil YWPDK gerne arrangere en innovations- workshop og en social middag for de unge, der kommer til København i 2020.

Summit, forum og side events og preconference aktiviteter

Helle Katrine Andersen oplyste, at der sammen med IWA arbejdes på at lave et High-Level summit om verdensmålene. Der bliver helt sikkert arrangeret et Utility Leaders Forum, og det undersøges, om der kan laves et arrangement i samarbejde med C40 netværket. Af side events planlægges bl.a. borgerrettede aktiviteter. Og IWA2020 bliver markedsført på en række konferencer i ind- og udland både i år og næste år.

Samspil mellem P4G og IWA2020

Iver Høj Nielsen fra State of Green præsenterede aktiviteter i P4G netværket, der arbejder med Partnering for Green Growth and Global Goals 2030. Han præsenterede projekter fra Vietnam og Uganda. Generelt er der stort behov for at skaffe finansiering til vandløsninger både indenfor drikkevand og spildevand. Sidste år blev der holdt et P4G topmøde i København med deltagelse af flere ministre, og det vil være fint at arrangere et P4G møde på IWA2020 som en milepæl frem mod 2030.

Tak for opbakningen

Anders Bækgaard sluttede dagen af med at takke for den store opbakning til mødet og til hele processen med at gøre IWA2020 til en stor succes. Han opfordrede også til at melde ind med flere gode ideer til aktiviteter samt forslag til, hvem der skal føre dem ud i livet.

Næste møde i Host Country Committee afholdes den 9. september hos DI i København.

IWA's kommunikationschef Rui Veras interviewer Peter Steen Mikkelsen.
Rui Veras lavede også et video-interview med Thor Danielsen og Nadia Lund fra YWPDK.
Efter mødet var der networking blandt deltagerne. Her ses Jes Clauson-Kaas fra HOFOR i samtale med Miriam Feilberg.

Læs mere

Program og præsentationer fra dagen kan downloades her. 

Yderligere information

Kontakt Helle Katrine Andersen på hka@danva.dk, Anders Bækgaard på ab@danva.dk, Miriam Feilberg på mfe@danva.dk eller Birgitte Skjøtt på bs@danva.dk