COLOURBOX1996524_digital_udvikling.JPG

DANVA har udgivet et inspirationskatalog.

DANVA har den 29. marts 2019 udgivet inspirationskataloget ”De frie grunddata set fra et forsyningsperspektiv”. Det kan downloades her.

Inspirationskataloget udgør outputtet fra DANVAs projekt "Fokus på de frie grunddata", der blev gennemført i perioden september 2017 til marts 2019.

Følgende vand- og spildevandselskaber har bidraget til udarbejdelsen af inspirationskataloget:

  • Silkeborg Forsyning
  • Skive Vand
  • VandCenter Syd
  • Herning Vand
  • DIN Forsyning
  • Syddjurs Spildevand
  • Vestforsyning

Landinspektørfirmaet LIFA A/S har også deltaget.

Formålet med inspirationskataloget er at sætte fokus på de frie grunddata ud fra et forsyningsperspektiv. De frie grunddata består af en række offentlige digitale registre, der via grunddataprogrammet er gjort sammenhængende og tilgængelige et sted, nemlig via datafordeler.dk. Herved kan de enkelte brugere frit anvende/kombinere grunddata efter behov i egne systemer.

Vi håber, at inspirationskataloget vil inspirere dit selskab til at rette blikket mod de frie grunddata - Danmarks digitale råstof.

Yderligere information

Du er velkommen til at kontakte Lars Gadegaard (lgc@danva.dk) for yderligere information.