Vindmøller COLOURBOX33029958.jpg

Projekterne fremmer udvikling af en ny eller forbedret teknologi og fremmer virksomhedernes vækst.

DAMVAD og Muusmann har udarbejdet en evaluering af 591 EUDP projekter, der er delfinansieret med 3,4 mia. kr. i alt siden 2008 til grøn energiteknologi. Evalueringen har vist, at projekterne fremmer udvikling af en ny eller forbedret teknologi og fremmer virksomhedernes vækst.
Dette falder godt i tråd med den evaluering MUDP fik udarbejdet i 2017. Her var miljøeffekterne også til at tage og føle på – bl.a. reducering af belastning af næringsstoffer, reducering af CO2 udledning, reduktion af NOx i luftforurening. Vækst af virksomhederne var også en væsentlig effekt.

Flere vandselskaber har deltaget i EUDP og MUDP projekter igennem årene og nogle deltager fortsat i projekter.
Udviklingsprojekterne sikrer, at der er kortere vej fra forskning til markedet og anvendelse ved udvikling af nye teknologier. De dannede partnerskaber mellem vandselskaber, vidensinstitutioner, leverandører og rådgivere giver optimale muligheder for at udvikle en teknologi til at kunne anvendes optimalt og med størst effekt hos vandselskaberne.

Via VUDP projekterne bliver de gavnlige effekter målrettet vandbranchen. Og mange elementer i projekterne ved MUDP og EUDP er det samme hos VUDP.
Udviklingsprogrammet MUDP har igennem de seneste år fået færre midler til bevillinger. Derfor er bidragene til VUDP blevet vigtigere. På baggrund af beskæringerne i de offentlige midler er der nu endnu større behov for, at vandbranchen står sammen og bidrager til VUDP for at udvikle løsninger til gavn for vandselskaberne og vandbranchen.

Uddrag af evalueringen af EUDP projekter:

Projekterne har bidraget til at fastholde forsyningssikkerheden og reducere CO2 udledning.

Lige under 80% af projekterne har lykkedes med at udvikle en ny eller forbedret teknologi, for 46% skete dette under projektperioden.

25 % af projekterne falder under området Energieffektivitet.

Gennemslagskraften for videnskabelig formidling af EUDP projekterne er 94% højere end for energiforskning i EU 28.

Projekterne har fremmet samarbejdet mellem vidensinstitutioner og virksomheder.

Virksomhederne, som har fået delfinansiering til projekterne har resulteret i 5 kr. i meromsætning per tilskudskrone. Derudover, har virksomhederne halvanden årsværk flere per kr. i tilskud.

Det typiske projekt har haft 3-5 partnerdeltagere og et forløb på 3-4 år med tilskud på mellem 2 og 15 mio. kr.

Læs mere

Se hele evalueringen her.

Se faktaark over evalueringen her.