Deltagere_DSC4792.JPG

Reportage fra nytårstaffel 10. januar 2019.

DANVA er kommet i hus med flere store mærkesager, ikke mindst skattesagen og sprøjteforbud i boringsnære beskyttelsesområder.

”Jeg bliver oprigtig glad, når/hvis politikerne i dag lander en aftale om forbud mod at anvende sprøjtemidler i BNBO. Sammen med anbefaling-erne fra Arbejdsgruppen til Vandpanelet om øget screening og overvåg-ning står vi meget stærkere i beskyttelsen af danskernes drikkevand, end vi gjorde, da vi blev overrasket af pesticidfund for halvandet år siden. Hvis forligskredsen indgår forlig, så er det historisk, det vi i DANVA har opnået sammen,” sagde formand Lars Therkildsen i sin tale og tilføjede:
”Når selv Jakob Ellemann-Jensen mener, at beskyttelsen af drikkevandet er en vigtig sag, tror jeg på, at vi kan komme i mål, men der er jo altid et politisk spil.”

DANVA har arbejdet med BNBO i næsten 20 år (og torsdag aften faldt en politisk aftale på plads). En anden vigtig sag, der har kørt i 10 år, er skattesagen, der endte med en sejr til DANVA, da dommerne i Højesteret stemte 7-0 i vandbranchens favør. Lars Therkildsen og DANVA er også meget tilfreds med, at vandselskaberne nu har fået fleksible indtægtsrammer, og at vandselskaberne har fået bedre muligheder for inddrivelse af restancer.

”Sejrene i de største sager i foreningens historie er kommet i hus, fordi medlemmerne i årevis har arbejdet med et stærkt pres, har holdt sammen og været vedholdende med at holde fokus på fælles mål, ” understregede formanden. Han sluttede sin tale af med at sige:

”Der er grund til at kippe med flaget og sige hip, hip, hurra for DANVA, for det er imponerende resultater, vi har opnået sammen. Tak for indsatsen i det forgange år til hver og én i foreningen.”
Læs mere i Lars Therkildsens tale her.

Anbefalinger fra regeringens grønne vækstteam

Hanne Christensen, der er global direktør for vand i Rambøll, er medlem af regeringens vækstteam, der udgiver en rapport med sine anbefalinger den 23. januar. Hun løftede lidt af sløret for, hvad gruppen er nået frem til.

Hanne Christensen

”Danmark skal være globalt førende i at levere ressourceeffektive grønne løsninger, men der er brug for, at vi udnytter de digitale muligheder bedre. Vandsektoren har ekstremt mange data, men de skal ud og arbejde,” understregede Hanne Christensen.

De fire overordnede anbefalinger fra Væksteamet er: 1. Forbedre adgang til forbrugsdata, 2. Bedre muligheder for test og demonstration i stor skala, 3. Skabe flere start-ups og mere innovation og 4. Være aktiv på globale markeder og øge eksport.

”Der er brug for flere økonomiske midler til grønne investeringer. Det er nu vi skal skabe fremtidens vandvirksomheder, og der er brug for store visioner ligesom den om havnebadet i København. Vi skal også blive bedre til at hjælpe start-ups gennem ”Valley of Death”, og det er meget vigtigt at tiltrække flere unge til vores sektor,” understregede Hanne Christensen, der kæmper for at få vand endnu højere op på dagsordenen.

Lad vand og data strømme

Professor Peter Steen Mikkelsen fra DTU Miljø gav et overblik over universitets sektorudviklingsprogram om vand. Mere end 20 forskere fra 10 institutter har lavet en analyse af vandsektoren og interviewet centrale nøglepersoner og barsler i foråret med en rapport. Forskerne har koncentreret sig om tre temaer:

 • Klimatilpasning
 • Vand ind og ud af byer
 • Forvaltning af vandressourcer

”Siden 1970-erne, hvor det første miljøministerium så dagens lys, har vi gjort det rigtig godt indenfor vand, men eksporten af vandteknologi er faldende, og hvis vi skal bevare en førerposition er der brug for mere uddannelse, forskning og innovation,” sagde Peter Steen Mikkelsen.

Han mener digitaliseringen kan være det nye lokomotiv, der kan drive udviklingen og lave en transformation af vandsektoren, så den bliver mindre fragmenteret, mere bæredygtig og mere effektiv og innovativ.
Peter Steen Mikkelsen viste også en digitaliseringsmodel for vandteknologi. Anbefalingerne fra DTU i den kommende rapport er:

 • Styrket økosystem for udvikling af vandteknologi (Samspil mellem universiteter, virksomheder og forsyninger)
 • Større strategiske satsninger og integration af fagligheder med afsæt i digitalisering
 • Klare regler for deling af data om vand
 • En styrket tværfaglig uddannelsesindsats i vandteknologi og digitalisering
 • Bedre rammer for entreprenørskab og start-up vækstlaget.

”Vi skal tiltrække endnu flere unge til vandbranchen – der er jo så meget andet spændende, de kan vælge at bruge deres tid på. Men vi har den fordel, at det giver meget mening at arbejde med vand,” sagde han.

DANVAs Initiativpris

DANVAs bestyrelse var jury, og prisen blev overrakt af Lars Therkildsen.

Initiativprisen gik til Jan-Michael Blum, der er aktiv i Young Water Professionals og har taget initiativ til etablering af en YWPDK arbejdsgruppe om kunstig intelligens. Han står stadig i spidsen for gruppen, der har 12 medlemmer. 

”Vi arbejder med 4 emner i gruppen: Teknologi, mennesker, uddannelse og strukturer,” fortalte Jan-Michael Blum i sit oplæg. Han mener, at mange flere snart bruger tre sprog: dansk, engelsk og programmeringssproget Python.

”Vi diskuterer meget den sociale ansvarlighed ved indførelse af kunstig intelligens. Og vi har genbrugt konceptet fra Cradle-to-cradle: at genbrug af produkter skal tænkes ind allerede i designfasen,” sagde han.
Jan-Michael Blum viste også eksempler på Augmented reality, der fx kan bruges til visualisering af, hvor kloak- og vandrør befinder sig i en by, så der ikke sker graveskader. Desuden arbejder de unge med Open Source programmer og lærer gennem spil.

DANVA i 2019

Direktør Carl-Emil Larsen gav et overblik over DANVAs aktiviteter i 2019:

 • Netværksseminar 16. januar
 • Leder Forum 24.-25. januar
 • Konference om cybersikkerhed 28. februar
 • Vandpolitisk netværk 13. marts – 11. juni (4 møder i København)
 • Direktør Forum 14.-15. marts
 • Kick-off møde om Strategi 2020-2024 (Bestyrelse og Rådgivende udvalg)
 • Forsyningstræf 1. april i Roskilde og 4. april i Skanderborg
 • Konference om Vand på og under veje 2. maj
 • Konference om arbejdsmiljø og ulykker 14. maj
 • DANVA Årsmøde i Esbjerg 23.-24. maj
 • Folkemøde 13.-16. juni (med Dansk Fjernvarme, Dansk Affaldsforening og Danske Vandværker)
 • Bedre udbud og TCO 20. juni
 • NORDIWA nordisk spildevandskonference i Helsinki 23.-25. september
 • WEFTEC med Operational Challenge 21.-25. september i Chicago (Aarhus Vand deltager med hold)
 • Direktør Forum 31. oktober – 1. november
 • Dansk Vand Konference 12.-13. november
 • Økonomi Forum november 2019.

Læs mere

Læs DANVAs pressemeddelelse om vinderen af DANVAs Initiatiivpris her.

Læs DANVAs pressemeddelelse "Bedre beskyttelse af drikkevandet er en gave til danskerne".

Vinderen af DANVAs Initiativpris, Jan-Michael Blum, blev fanget til et interview.