Regnorm-i-petriskåle.jpg

DANVA har deltaget i følgegruppe.

Der er ikke umiddelbart noget, der tyder på, at mikroplast i organiske ressourcer udgør en risiko for regnormebestanden, når organiske ressourcer anvendes til gødning på landbrugsjord.

Det konkluderer Roskilde Universitet, som i et projekt for bla. DANVA og Genanvend Biomasse har undersøgt, om anvendelse af organiske affaldsressourcer (slam fra spildevandsrensning og komposteret husholdningsaffald) som gødning, påvirker adfærd, overlevelse, vækst og reproduktion hos regnorm; herunder specifikt om mikroplast i gødningen har en effekt på ormene.

Læs rapporten her.

Yderligere information

Kontakt Helle Kayerød, der har været medlem af følgegruppen, på telefon 8793 3511 eller hkr@danva.dk