vandglas på mark 2.jpg

Pesticidet dimethylsulfamid er et alvorligt problem for vandselskaberne.

GEUS har undersøgt 1565 indvindingsboringer ved almene vandværker, og stoffet DMS blev påvist i 481 af de undersøgte boringer eller i godt 30 procent.
Indholdet var højere end grænseværdien for drikkevand i 128 af de undersøgte boringer, hvilket svarer til cirka 8 % af boringerne.

Alvorlig situation

DANVAs seniorkonsulent Claus Vangsgård er blevet interviewet af DR om den alvorlige situation.

”Vi er blevet voldsomt overrasket over problemet med DMS – og det er desværre ikke det eneste problem, for vi har også fundet stoffet DPC i mange boringer,” fortæller Claus Vangsgård i udsendelsen Orientering på P1.

Der er ikke en akut sundhedsrisiko ved at drikke vand med lidt DMS, vurderer Styrelsen for Patientsikkerhed, men vandselskaberne skal jo leve op til en grænseværdi på 0,1 mikrogram pr. liter.

”Vandselskaberne kan ikke bare gå ud og finde nye kildepladser, og det kan nemt tage 5-10 år, før en ny kildeplads er oppe at køre,” siger Claus Vangsgård, der oplyser, at vandselskaberne håndterer problemet bl.a. ved at fortynde sig ud af problemet og lukke de mest forurenede boringer.

”Problemet er også, at man ikke kan rense DMS ud af vandet med aktivt kul – hvis man prøver, forværrer det bare problemet,” fortsætter han.

Grundvandsbeskyttelse er vigtig

”De stoffer, der er på vej ned til grundvandet, kan vi ikke stoppe. Men det er vigtigt at forebygge, at vi får flere problemer, ” understreger Claus Vangsgård, der glæder sig over, at der er indgået en politisk aftale om at undgå sprøjtegift i de boringsnære beskyttelsesområder, BNBO.

”BNBO-aftalen er et vigtigt første skridt. Det optimale ville selvfølgelig være at beskytte alle indvindingsområder, der er på ca. 300.000 hektar, hvoraf de 200.000 hektar er landbrugsjord, men sådan er den politisk virkelighed ikke,” siger han.

Hør udsendelsen

Hør udsendelsen her: https://www.dr.dk/radio/p1/orientering/orientering-2019-03-05

Læs mere

Læs notat fra GEUS (De nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland) om fund af DMS og triazoler her.

Yderligere information

Kontakt Claus Vangsgård på telefon 8793 3507 eller cv@danva.dk