Marienborg COLOURBOX1184431.jpg

Mandag den 4. november var der opstartsmøde for regeringens arbejde med Natur- og Biodiversitets-pakken. I næste uge skal DANVA til et nyt Marienborg-møde - denne gang om klima.

Statsminister Mette Frederiksen er vært for begge møder og står i spidsen for Regeringens arbejde med begge emner. DANVA var naturligvis inviteret med sammen med videnskabsmænd og –kvinder, interesse-organisationer, politikere og presse.

Statsministeren var fra starten meget klar på, at det ikke er et spørgsmål om, hvorvidt der skal ske ændringer i forhold til vores ”behandling” af naturen, ligesom det stod klart, at det er nu, opgaven skal løftes. Det, der er til debat, er naturligvis, hvordan og hvor meget staten kan bidrage med.

Naturen har det skidt

Professor Carsten Rahbek fra Københavns Universitet gav en oversigt over indholdet i IPBES´ (The Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) rapport. Konklusionen er klar. Det ser skidt ud også med den danske natur og antallet af arter i Danmark. Den indsats, der er gjort i Danmark i de sidste mange år i bl.a. Natura 2000 områder og Naturparker m.v. har ikke hjulpet. Faktisk går det fortsat den forkerte vej, så virkemidlerne må være de forkerte. Vi taber arter 1.000 – 10.000 gange hurtigere end den naturlige udvikling. Der er behov for større sammenhængende naturområder, der ikke anvendes til andet.

Sebastian Klein (Doktor Pjuskebusk), medlem af Det Dyreetiske Råd, kunne beskrive eksempler i udlandet, hvor man med succes har omlagt store områder til reelle naturområder, og hvor antallet af arter vokser - også arter, som i andre områder er truede.

Samarbejde og debat

Under paneldebatten med deltagelse af DN, DI, L&F og Friluftsrådet blev DN’s nye forslag om udlægning af 20 % af det danske areal til naturzoner (i dag er tallet reelt 0,4 %) præsenteret. Det er klart, at regningen for dette vil blive høj – højere end vi lige kan finde penge til.

Vandselskaberne og kommunerne er selvsagt interessante i den forbindelse i forhold til at kunne sikre arealer til beskyttelse af vores grundvand og ”parkering” af vand opstrøms byer for at undgå over-svømmelser og ødelæggelser.

Debatten blev udvidet til at omfatte hele salen. Det stod klart, at der er et generelt stort engagement blandt alle interessenter men også en forstå-else for, at ressourcerne ikke er uendelige. Den gode vilje og ønsket om samarbejde må kunne være drivkraften til at opnå gode resultater til gavn for os alle.

Send forslag til miljøministeren

Miljøminister Lea Wermelin samlede op på dagen. DANVA har allerede deltaget i en workshop sammen med miljøministeren for en måned siden med henblik på at skabe de første konturer af det danske forhandlings-mandat til de forestående forhandlinger om FN’s nye globale naturmål. Forhandlingerne starter i Kina i 2020.

Lea Wermelin glædede sig over den positive stemning blandt alle interessenter og inviterede alle til at indsende konkrete forslag via Miljø- og Fødevareministeriets hjemmeside. I foråret 2020 vil miljøministeren invitere alle interessenter til en ny workshop/naturcamp med henblik på at konkretisere den danske natur- og biodiversitetspakke og således det danske forhandlingsmandat til de forestående internationale forhand-linger. 

Klimamøde den 13. november

Statsminister Mette Frederiksen har nu inviteret Carl-Emil Larsen til et nyt møde på Marienborg. Onsdag 13. november er klima på dagsordenen. Regeringen har en målsætning om, at Danmark skal nedbringe sin udledning af drivhusgas med 70 % i 2030 i forhold til 1990. Det er ambitiøst og kræver nye løsninger, og det kan kun lykkes med et bredt samarbejde på tværs af hele samfundet. Regeringen ønsker derfor at indgå klimapartnerskaber med vigtige aktører. 

Miljøminister Lea Wermelin vil gerne modtage forslag til, hvordan natur og biodiversitet kan styrkes. (Foto: Keld Navntoft).