Vandmåler_Kamstrup.jpg

Husstandsvandmålere testes under statiske flowforhold på trods af dynamiske forbrugsmønstre. Et nyt udviklingsprojekt vil gøre op med dette, og der er brug for din hjælp. Deltag i spørgeundersøgelse.

Ændringer i forbrugsmønstre hos de private vandforbrugere samt udvikling af nye typer af husstandsvandmålere bidrager til behov for udvikling af nye testmuligheder af husstandsvandmålere. Dette er et af formålene i et nyt udviklingsprojekt, hvor flere europæiske institutter deltager bl.a. FORCE Technology og Teknologisk Institut fra Danmark.

Kortlægning af husstandsvandmålere i Danmark

Arbejdet i projektet tager udgangspunkt i de husstandsmålere, der er installeret i private hjem i Danmark og de øvrige deltagende europæiske lande. I den forbindelse er der udarbejdet en spørgeundersøgelse målrettet vandforsyninger, og hertil vil TI bede om din hjælp.

Spørgeundersøgelse

Der er behov for viden om allerede installeret typer af vandmålere samt anvendelse af intelligente vandmålere og lækagedetektion. Derfor vil det være en stor hjælp, hvis du vil tage dig tid til at besvare spørgeskemaet. Det tager 5 - 7 minutter at besvare undersøgelsen. Se spørgsmålene i denne PDF. Du kommer til undersøgelse ved at klikke på linket herunder:

https://www.surveymonkey.de/r/metrowamet_leakage_detection

Gennem besvarelse af spørgeskemaet vil du få indflydelse på den kommende indsats i projektet. Baseret på resultater fra spørge-undersøgelsen bliver der udvalgt repræsentative typer af vandmålere, der kommer til at indgå i det videre arbejde i projektet.

Deadline for besvarelse af undersøgelsen er fredag 25. januar 2019.

EU projekt

Projektet er finansieret af EU under det måletekniske forsknings- og udviklingsprogram EMPIR, der omhandler udvikling indenfor metrologi – sporbar måleteknik. Det er essentielt, at projektet er et europæisk samarbejde, da der skal udvikles nye fælles og ensartede kalibrerings-faciliteter, der understøtter muligheden for at teste og kalibrere vandmålere under langt mere realistiske forhold end i dag.

En dynamisk flowmåling består af flere forskellige målepunkter, der varierer i både vandmængde og i tid. De enkelte målepunkter afspejler reelle forbrugsmønstre som f.eks. vandforbrug for opvaskemaskiner, brusebad, åbning og lukning af vandhaner m.fl. Baseret på disse forbrugsmønstre sammensættes en dynamisk testprofil, der dækker hele måleområdet for vandmålerens flowområde, men også vandmåleres evne til at måle under varierende flow.

Lækagedetektion

En anden del af projektet omhandler de forskellige typer vandmåleres evne til at detektere lave flow - både under statiske og dynamiske forhold. Her vil der være stor forskel mellem de forskellige teknologier indenfor vandmålere. Også her vil der blive udarbejdet fælles europæiske standard profiler, der skal anvendes til test og kalibrering af vandmålere ved lave flow. Spørgeundersøgelsen vil også give vigtig viden til denne del, da den vil afdække, hvorledes og hvor meget forsyningerne i dag anvender moderne vandmåleres mulighed for lækagedetektion.

Teknologisk Institut takker på forhånd for din deltagelse og hjælp.

Yderligere information

Har du kommentarer eller spørgsmål, så hører TI meget gerne fra dig. Kontakt Søren Haack på 72202338 eller sorh@teknologisk.dk

Læs mere

Læs mere om projektet her: https://www.ptb.de/empir2018/metrowamet/the-project/

Testlab.