Jan Michael Blum modtager Initiativpris_DSC4836.JPG

Jan-Michael Blum vinder DANVAs initiativpris 2018 for sit spændende arbejde med Kunstig Intelligens i vandsektoren.

Den 10. januar 2019 kunne DANVAs bestyrelse igen præmiere initiativrigdom ud over det sædvanlige.
I år var det Jan-Michael Blum, til daglig rådgiver i EnviDan, der modtog prisen fra DANVAs bestyrelses formand, Lars Therkildsen.

Jan-Michael Blum får prisen pga sit spændende intitiativ med at lancere og udbrede kendskabet til Kunstig Intelligens i vandsektoren.

”For Kunstig intelligens vil ændre arbejdet i vandsektoren”, fastslår bestyrelsesformand Lars Therkildsen i en kort tale i forbindelse med overrækkelsen.
”Ændringerne er særligt relevante for unge vandfolk, og derfor vil DANVAs bestyrelse gerne fremhæve Jan-Michael Blums initiativ med at lancere en Kunstig Intelligens Gruppe under Young Water Professionals i Danmark”.

Arbejdet i Kunstig Intelligens Gruppen er ikke kun af teknisk art, men også "bløde" emner har høj prioritet på gruppens dagsorden. Gruppen drøfter også socialt ansvar i forbindelse med teknologiske fremskridt, spørgsmål om, hvordan vi skal uddanne fremtidige generationer, hvordan jobs vil se ud i en fremtid med Kunstig Intelligens, og hvordan vi sikrer, at alle har gavn af udviklingen, fortæller Jan-Michael Blum i en kort tale.

”Jan-Michael Blum får DANVAs initiativpris, ikke kun fordi han har identificeret behovet for en diskussion af Kunstig Intelligens, men han bidrager også til at drive og udvikle gruppen og sikrer relevans af gruppens arbejde. Herudover bygger han broer til andre interessenter inden for teknologi, vand og den sociale og politiske sektor”, afslutter formand Lars Therkildsen.

Yderligere information

Kontakt Informationschef Lars Fischer, E: lf@danva.dk, M: 51265187
Læs mere om Young Water Professionals på www.ywp.dk

DANVAs initiativpris

Prisen gives til en eller flere markante personligheder, som har ydet en bemærkelsesværdig indsats enten i egen virksomhed, i lokalområdet eller på nationalt plan.
DANVAs initiativpris gives for et særligt initiativ inden for grundvand, drikkevand, afløb, spildevandsrensning eller klimatilpasning. Det kan være teknologiudvikling, formidling eller uddannelse og som dermed har skabt grundlag for vækst og større synlighed af vandsektoren.
Prisen skal skabe opmærksomhed på de mange gode initiativer i den danske vandsektor – store som små.
Prisen er finansieret af DANVA og vinderen får blandt andet et rejsegavekort på 40.000,- kr.