COLOURBOX10065673.jpg

Statsministeren har udskrevet folketingsvalg. Det betyder, at alle lovforslag bortfalder, og møderne i Folketingssalen bliver aflyst.

Når folketingsvalget udskrives, aflyses møderne i Folketingssalen, og alle de lov- og beslutningsforslag, der er fremsat i Folketinget, men som endnu ikke er færdigbehandlet, bortfalder på valgdagen. Hvis forslagsstillerne ønsker forslagene behandlet efter et valg, skal de genfremsætte dem, når det nyvalgte Folketing er trådt sammen.

Hvis det skulle blive nødvendigt, at Folketinget skal mødes under valgkampen, bliver folketingsmedlemmerne indkaldt. Dette kan f.eks. ske, hvis der opstår behov for at vedtage en midlertidig bevillingslov.

I praksis vil også al bekendtgørelsesarbejde stå stille under valgkampen, da også embedsmandsapparatet går i dvale under en valgkamp. 

Arbejdet i Folketingets udvalg

Udvalgene holder normalt ikke møder under en valgkamp, ligesom de ikke modtager deputationer. I princippet kan udvalgene fortsat stille spørgsmål til ministrene, men i praksis gør de det ikke, efter at et valg er udskrevet.

Spørgsmål til ministrene

Folketingsmedlemmerne stiller årligt ca. 15.000 spørgsmål til ministrene, som bruges til at kontrollere regeringens arbejde.
Men under en valgkamp bliver spørgsmål i reglen ikke besvaret, og det er op til den enkelte minister at afgøre, om ministeren vil besvare eventuelle spørgsmål, der blev stillet, før valget blev udskrevet. Ofte vil en minister vælge ikke at besvare dem, i hvert fald ikke når der er tale om særligt politiske spørgsmål.
Folketingsmedlemmerne kan ikke stille nye spørgsmål, når folketingsvalget er udskrevet.

Ikke alt sættes på pause

Enkelte områder af Folketingets arbejde kan ikke sættes på pause under en valgkamp. Det drejer sig f.eks. om opgaverne i Europaudvalget, da EU’s arbejde fortsætter uforandret, selv om der er folketingsvalg i Danmark. Udvalget holder derfor sine planlagte møder helt frem til valgdagen. Efter valget må arbejdet i Europaudvalget dog afvente, at det nye Folketing og Europaudvalg er sat, og indtil da orienteres partiernes ledere eller EU-ordførere på møder i Statsministeriet om de væsentligste EU-sager, der finder sted i den periode. Det er nemlig den ”gamle” regering, der om nødvendigt forhandler i EU, frem til en ny regering er på plads.

Finansudvalget mødes også i perioden op til valget og afvikler igangværende sager.