VANDHUSET 2016 ny facade.jpg

22 ansøgninger er kommet ind til fase 1 til VUDP. Vurderingspanelet går i gang med at vurdere projekter til 2. runde.

Det er en bred skare af ansøgere, og de er fordelt på projekter inden for drikkevand, spildevand og klimatilpasning.

Der er søgt om ca. 23 mio. kr. med en samlet projektsum på 49 mio. kr. Ansøgt beløb er på et spænd mellem 200.000 til 1,5 mio. kr.

Nu går vurderingspanelet i gang med at vurdere ansøgningerne og mødes til udvælgelse af de ansøgninger, der går videre til en uddybende ansøgning den 26. april 2018.

I 2017 kom der 13 ansøgninger, og i 2016 kom der 29 ansøgninger i alt. https://www.danva.dk/nyheder/2018/vudp-ansoegningsfrist-er-nu-udloebet/

Vil du søge midler til udvikling?

DANVA har udarbejdet en oversigt over ansøgningsmuligheder i statslige og private fonde. Heri fremgår formål for programmerne, ansøgningsfrister og hvem, der kan søge. Se her, når du mangler midler til dit projekt: https://www.danva.dk/viden/teknologiudvikling/