VANDHUSET 2016 ny facade.jpg

Der er indsendt 22 ansøgninger til fase 1 til VUDP.

Det er en bred skare af ansøgere, og de er fordelt på projekter inden for drikkevand, spildevand og klimatilpasning.

Der er søgt om ca. 23 mio. kr. med en samlet projektsum på 49 mio. kr. Ansøgt beløb er på et spænd mellem 200.000 til 1,5 mio. kr.

Der er naturligvis et par ansøgninger omhandlende desphenyl-chloridazon.

Nu går vurderingspanelet i gang med at vurdere ansøgningerne og mødes til udvælgelse af de ansøgninger, der går videre til en uddybende ansøgning den 26. april 2018.

I 2017 kom der 13 ansøgninger, og i 2016 kom der 29 ansøgninger i alt.

Yderligere information

Kontakt Tanja Nielsen på 87933568, 2035 1971 eller tn@danva.dk