VANDHUSET 2016 ny facade.jpg

Der er indsendt 22 ansøgninger til fase 1 til VUDP.

Det er en bred skare af ansøgere, og de er fordelt på projekter inden for drikkevand, spildevand og klimatilpasning.

Der er søgt om ca. 23 mio. kr. med en samlet projektsum på 49 mio. kr. Ansøgt beløb er på et spænd mellem 200.000 til 1,5 mio. kr.

Der er naturligvis et par ansøgninger omhandlende desphenyl-chloridazon.

Nu går vurderingspanelet i gang med at vurdere ansøgningerne og mødes til udvælgelse af de ansøgninger, der går videre til en uddybende ansøgning den 26. april 2018.

I 2017 kom der 13 ansøgninger, og i 2016 kom der 29 ansøgninger i alt.

Yderligere information

Kontakt Tanja Nielsen på 87933568, 2035 1971 eller tn@danva.dk

Giv gerne feedback på denne artikel
DANVA arbejder hele tiden på at gøre det endnu bedre for dig. Derfor ville vi blive glade, hvis du ville give os feedback på denne artikel - enten ved at klikke på ikonerne nederst eller ved at skrive en mail til lf@danva.dk.

Tak for hjælpen.

Fandt du det du søgte?