Deltagere Gruppearb. kantinenDSC_0022.JPG

På DANVAs netværksseminar fik deltagerne gode redskaber med hjem og rig lejlighed til at tale sammen og udveksle erfaringer.

Der var fuldt hus til DANVAs netværksseminar den 17. januar, og de 90 deltagerne fik både inspiration fra hinanden og fra lektor Ib Ravn, forsker på DPU, Aarhus Universitet. Han er en af landets førende eksperter indenfor videndeling.

”Det skal være meningsfuldt for alle at deltage i en gruppe. Problemet er, at der ikke er tid til, at den enkelte kan få ret meget taletid på møderne. Det er vigtigt med deltagernes aktive fortolkning af det, der bliver sagt, og der er brug for en facilitator, der kan styre møderne,” sagde Ib Ravn.

Han introducerede begrebet ”knast-behandling” og foreslog en model, hvor en af deltagerne i gruppen præsenterer sin problemstilling, og de øvrige i gruppen byder ind med forslag og gode råd - vel at mærke uden at deltageren, der ejer problemet, svarer på forslagene. Efter mødet kan knast-ejeren opsøge de personer, der gav de bedste forslag. Denne metode sparer tid og er brugt med succes flere steder.

Ib Ravn understregede, at det også er vigtigt at fortælle om ting, der lykkes. Det giver energi at fortælle om sine succeser og få anerkendelse fra de andre i gruppen.
Forskeren kaldte ”Bordet rundt” for Dødsrunden og foreslog, at der max afsættes 1 minut til hver deltager i en lynrunde. Det er også vigtigt, at grupperne ikke er for store – max 8-10 personer. Alternativt kan der laves undergrupper.
Ib Ravn introducerede metoden tavs refleksion, hvor hver deltager i 2-3 minutter skriver stikord ned, inden ordet slippes fri.

”Det er godt at skrive sine tanker ned. De introverte tænker, før de taler. De ekstroverte tænker, mens de taler,” sagde Ib Ravn.

”Tal med dem, du ikke kender – og husk især at tale med nye i gruppen,” lød et andet godt råd fra Ib Ravn.

Metoderne blev selvfølgelig afprøvet ved dagens gruppearbejde. Efter den tavse refleksion gik snakken livligt blandt deltagerne, der var sat tilfældigt sammen i grupper på 6 personer i hver.

Dagen sluttede af med møder i de respektive netværk. Datoen for næste års Netværksseminar er onsdag den 16. januar 2019.

Se flere fotos fra netværksseminaret herunder.