Deltagere og Carl-Emil.jpg

Dansk Vand Konference den 13.-14. november samlede 545 eksperter i Aarhus og er Danmarks største vandkonference. Den kørte i fem parallelle spor med 150 oplægsholdere.

DANVAs direktør Carl-Emil Larsen var glad for den store opbakning og gav i sin velkomst et overblik over de vigtigste sager, DANVA har arbejdet med det seneste år:

 • Kunderne i centrum
 • IWA2018 og 2020
 • Skattesagen
 • Økonomisk regulering
 • BNBO

”Vandprisen er ikke så vigtig for kunderne, som forsyningssikkerhed og sikker håndtering af drikkevand og spildevand. Det viser en analyse, Damvad har lavet for os. Samtidig mener de fleste, at vandsektoren ikke skal drives kommercielt men fortsætte som hvile-i-sig selv selskaber. Grundvandsbeskyttelse er også et vigtigt emne for forbrugerne,” understregede Carl-Emil Larsen.

Danmark havde den 3. største delegation ved IWA kongressen i Tokyo i september med 124 deltagere, og det viser det store sammenhold i branchen, som peger frem mod en vellykket kongres i København i 2020.

”Vi har indgået et samarbejde med den amerikanske vandforening WEF og håber på den måde at få flere amerikanske deltagere til København i 2020 og flere europæere til IWA kongressen i Toronto i 2022, ” sagde han og oplyste, at der arbejdes med at forberede en ”Operational challenge” i København (kontakt Dorte Skræm eller Helle Kayerød, hvis du er interesseret i at deltage i den konkurrence). Vedr. IWA 2020 generelt kontakt Helle Katrine Andersen eller Anders Bækgaard.

En 7-0 sejr til DANVA

DANVA har netop vundet skattesagen i Højesteret, hvor de 7 dommere gav vandbranchen ret i alle punkter. Det sparer forbrugerne for en samlet potentiel regning på op til 36 mia. kr., så det er en stor sejr.

BNBO

Det har i mange år været et ønske fra DANVA at sikre de boringsnære beskyttelsesområder imod sprøjtegifte, og det ser nu ud til, at der kan samles et politisk flertal for det.

”Det vil koste ca. 2-3 mia. kr. at sikre fremtidens drikkevand, og det svarer til 50 øre pr. m3 de næste 20 år,” oplyste Carl-Emil Larsen.

Professor Peter Steen Mikkelsen fra DTU Miljø fortalte i sit oplæg "Lad vand og data strømme" om en analyse af vandsektoren, hvor 20 professorer fra forskellige fagområder fortolker og diskuterer muligheder og udfordringer i vandbranchen. Projektet sætter fokus på tre temaer:

 • Klimatilpasning
 • Vand ind og ud af byer (spildevand – fra problem til ressource)
 • Forvaltning af vandressourcer

”Danmark er et lille land med store ambitioner, og vi er det europæiske land, der har næststørst eksport af vandteknologi, men vi skal stramme os an, hvis vi stadig vil bevare en førerposition. Digitalisering kan måske være den faktor, der gør os mere innovative,” mente Peter Steen Mikkelsen.

Han løftede også sløret for de forventede anbefalinger i rapporten, der udkommer i starten af 2019:

 • Styrket økosystem for udvikling af vandteknologi
 • Større strategiske satsninger og integration af fagligheder med afsæt i digitalisering
 • Klare rammer for deling af data om vand
 • En styrket tværfaglig uddannelsesindsats inden for vandteknologi og digitalisering
 • Klare rammer for entreprenørskab og start-up vækstlaget.

DANVAs direktør inviterede ham til at fortælle mere om projektet på DANVAs Nytårstaffel i Vandhuset den 10. januar.

Nyt fra Miljøstyrelsen

Kontorcheferne Rasmus Moes og Mikkel Hall dannede parløb og gav en status på forskellige fagområder i Miljøstyrelsen:

 • Hospitalsspildevand
 • Dataindberetning (PULS 2.0)
 • Pesticider
 • Vandpanelet
 • BNBO
 • Hydrologisk Informations- og Prognosesystem
 • Partnerskab om ressourceudnyttelse i vandsektoren – skal bruge 8 renseanlæg
 • MUDP
 • Digitalisering
 • Performancebenchmarking

Nyt fra Energistyrelsen

Kontorchef Marie Thorlacius-Ussing fokuserede på tilpasning af den økonomiske regulering, hvor forligskredsen forhandler om bl.a. fleksible indtægtsrammer og tilpasning af modregningsregler.
Desuden arbejder Energistyrelsen med regler for klimatilpasning samt en tarif-analyse for tilslutningsbidrag, vejbidrag og afledningsbidrag.

Carl-Emil Larsen afsluttede dagens første session med at takke programkomiteen for arbejdet med at sammensætte et spændende program.

På gensyn næste år

Datoen for næste års Dansk Vand Konference, der bliver den 10. i rækken, er fastsat til den 12.-13. november 2019. Sæt kryds i kalenderen.

Læs mere

Læs DANVAs pressemeddelelse "Danmarks største vandkonference slår rekord".