FN-verdensmaal.jpg

DANVA og en arbejdsgruppe af forsyningsselskaber lægger i disse dage sidste hånd på et inspirationskatalog, som skal hjælpe vandselskaberne til at formulere egne visioner og konkrete indsatser for arbejdet med Verdensmålene.

Hvis der er én ting, som står helt klart efter diskussioner i arbejdsgruppen og læsning af de mange gode eksempler, så er det, at implementering af FNs Verdensmål giver værdi for både store og små forsyninger i hele landet.

Repræsentanter for Aarhus Vand, Trefor Vand, Vandcenter Syd, Aalborg Vandkoncern, Kalundborg Forsyning, Fredericia Spildevand og Energi samt Herning Vand har deltaget i projektet og bidraget med mange nyttige kommentarer og erfaringer. Derudover har blandt andet Skanderborg Forsyning og Aqua Djurs bidraget med cases, der beskriver forskellige elementer af deres arbejde med Verdensmålene.

Kataloget er netop nu i høring blandt deltagerne og får blandt andet prædiktatet: klart, informativt, inspirerende og brugbart.

Inspirationskataloget bliver lanceret på konference om Verdensmålene den 30. oktober 2018. Klik her for program

Spørgsmål til inspirationskataloget vandsektoren og verdensmålene rettes til Miriam Feilberg mfe@danva.dk