Verdensmaal_Alle_hvid_baggrund.jpg

DANVA og KL arrangerer konference den 30. oktober i Den Blå Planet, København kl. 9.30 – 16.00.

Hvordan kan kommuner og forsyninger støtte op om Verdensmålene og samtidig bidrage til lokal værdiskabelse?

I Danmark arbejder kommuner og forsyningsselskaber med at implementere FN’s verdensmål med udgangspunkt i kommuneaftalen for 2018 og 2019. 
Baseret på oplæg og cases diskuterer vi, hvordan arbejdet med Verdensmålene giver lokal udvikling, bedre resultater og øget service til gavn for kunder og miljø. Vi ser også eksempler på lokale partnerskabers bidrag til de globale dagsordner.

Program

Download flyer her.

Vandselskaberne og verdensmålene 
v. direktør Carl-Emil Larsen, DANVA

Kommunerne og verdensmålene
v. direktør Laila Kildesgaard, KL

Lokal værdiskabelse i forsyningsselskaber
v. Partner Asbjørn Boye Knudsen, DAMVAD Analytics

Fra globale mål til lokal udvikling
Erfaringer med verdensmålene i nordiske kommuner
v. Danish and Nordic Industry Leader, Government & Public Service, Carsten Jørgensen, Deloitte

CASES - HVORDAN ARBEJDER VI MED VERDENSMÅLENE?

DANVA projekt om vandsektoren og verdensmålene
v. direktør Carl-Emil Larsen

Lemvig Vand og spildevand
v. direktør Lars Holmegaard, Lemvig Vand og Spildevand

Aalborg Forsyning
v. direktør Bo Laden

Herning Vand
v. direktør Niels Møller Jensen 

Kommune v. NN

Sønderborg Kommune
v. vicekommunaldirektør Carsten Lund

Virksomhed v. NN

Affaldsselskabet Argo
v. direktør Trine Lindegaard Holmberg

STRATEGI, IMPLEMENTERING OG PARTNERSKABER

Erfaringer fra Dansk Industris arbejdes med verdensmål
v. chefkonsulent Henrik Schramm Rasmussen

Erfaringer fra Realdanias Klima100 projekt
v. CEO & Seniorpartner Rasmus Schjødt Pedersen, Sustainia

SESSIONER I TRE SPOR

Strategi og verdensmål - hvordan kommer man i gang?
v. direktør Tom Heron, NIRAS

Operationalisering til daglig drift
v. direktør Jens Bastrup, Skanderborg Forsyning

Klimatilpasning og verdensmål - hvordan skaber vi sammenhæng?
v. professor Marina Bergen-Jensen, Københavns Universitet 

Oplægsholderne står til rådighed for diskussion, erfaringsudveksling, inspiration og gode ideer.

INSPIRATION

Factfullness og verdens tilstand
v. Olof Gränström, Gapminder.

OPLÆGSHOLDERE OPDATERES LØBENDE.

Målgruppe

Konferencen henvender sig til direktører, ledere og projektleder fra kommuner, vandselskaber, fjernvarme-, el- og affaldsforsyninger samt private virksomheder – alle der vil videre med Verdensmålene og konkrete partnerskaber og projekter.

Tid og sted

Konferencen foregår tirsdag den 30. oktober 2018 og finder sted i Den Blå Planet, Jacob Fortlingsvej 1, 2770 Kastrup.

Pris

Deltagergebyret er på 1.975 kr.

Tilmelding

Send mail til Helle Benjaminsen, hb@danva.dk med angivelsen: Verdensmålskonference.

Yderligere information

Kontakt Miriam Feilberg på telefon 22 44 14 52 eller mfe@danva.dk

Den Blå Planet er et bæredygtigt og vandeffektivt konferencested, og der vil være mulighed for at besøge akvariet i forbindelse med konferencen 30. oktober.