Lasse Frimand og Carl-Emil og Jakob_ProfitDebat-021.jpg
Fra venstre ses Jacob Hartvig Simonsen, Lasse Frimand Jensen og Carl-Emil Larsen i Forsyningsteltet på Folkemødet.

Vandets sag havde stor bevågenhed på dette års Folkemøde 14.-17. juni, der havde over 100.000 besøgende. Folkemødedeltagerne valfartede til DANVAs arrangementer.

DANVA, Dansk Fjernvarme og Dansk Affaldsforening gentog sidste års succes med et fælles forsyningstelt, hvor der også var fælles fokus på den unikke danske forsyningsmodel, der sætter kunderne i centrum.
I år stod DANVA og medlemmerne bag fem arrangementer om kunder, grundvand, ejerskab, grøn omstilling og formidling af vandviden til børn og unge. 

Første arrangement i Forsyningsteltet, der fandt sted umiddelbart efter åbningen torsdag 14. juni, var et samarbejde mellem DANVA, Dansk Affaldsforening og Dansk Fjernvarme og handlede om grøn omstilling. Er det samfundet, der har ansvaret for udviklingen, lød spørgsmålet.

I panelet (fra venstre) var Brian Vad Mathiesen, professor på Aalborg Universitet, Lars Barfoed, formand i Energinet, Jesper Koch, analysechef i Grøn Energi, DANVAs formand Lars Therkildsen, direktør i Dansk Affaldsforening, Jacob Hartvig Simonsen og John Buur Christiansen, direktør i BIOFOS.
 
”Danske forsyninger samarbejder på tværs af forskellige sektorer, mens man i udlandet har store enkelt forsyninger, der ikke arbejder sammen. Vores fordel er, at vi har offentligt ejede monopolvirksomheder, der ikke er bange for at give staldtips til hinanden. Sådan skal det blive ved med at være,” sagde Lars Therkildsen og understregede, at det er afgørende, at der er statslige puljemidler til rådighed for udviklingen, der gavner kunder i kraft af bedre og billigere løsninger og staten via en øget eksport af vandteknologi.

Klimaanalyse er syltet

Fredag 15. juni talte DANVAs direktør om klimatilpasning hos Dansk Byggeri, sammen med blandt andre Christian Rabjerg Madsen, miljøordfører for Socialdemokratiet og Pia Adelsteen, der er miljøordfører for Dansk Folkeparti. Borgmester i Roskilde, Joy Mogensen og medlem af Aarhus Vands bestyrelse samt formand for Aarhus Byråds Teknik og Miljøudvalg, Keld Hvalsø, deltog også.
Carl-Emil Larsen udtalte kritik af forsinkelsen på den analyse, som har skulle undersøge ordningen med klimatilpasningsløsninger.

”Det er helt absurd, der har ligget en analyse på et skrivebord i tre år, uden at den er kommet i spil i forhold til en politisk behandling. Det er fire gange så dyrt at grave løsninger ned som at foretage klimatilpasning på overfladen. Vi hælder i disse år penge ud af vinduet, mens vi venter på analysen. Der er kun igangsat fire klimaprojekter siden 2016, hvor ordningen med kommunernes medfinansiering blev indført, det hele er gået i stå,” sagde Carl-Emil Larsen.

Forsyninger i fælleskab

Senere på dagen stod han på scenen sammen med Orla Østerby, forsyningsordfører for Det Konservative Folkeparti, Carsten Bach, forsyningsordfører for Liberal Alliance, Joachim Sperling, direktør i AxcellFuture, Lasse Frimand Jensen, formand for Aalborg Vandkoncern og medlem af DANVAs bestyrelse, Jacob Simonsen, direktør i Dansk Affaldsforening, samt Kim Mortensen, direktør i Dansk Fjernvarme.

Debatten, der handlede om forsyninger i privat ejerskab og kunderne i centrum, var arrangeret af DANVA, Dansk Affaldsforening og Danskfjernvarme. Den var struktureret som en quiz og tog afsæt i regeringens intentioner om at forsyninger skal kunne optjene overskud, som skal kunne udloddes til ejerne.

Lasse Frimand Jensen talte imod kun at se på forsyninger med økonomiske briller:
”Forsyningerne er rygraden i samfundet. De var det første, som kommunerne overhovedet havde som opgave, fordi de er vigtige for sammenhængskraften. Derfor har forsyninger flere bundlinjer af både miljømæssig og social karakter. Forsyninger skal forblive i fælleseje, giver man ejerskabet frit, så risikerer vi, at det går ligesom i Storbritannien, hvor prisen for vand er steget med 40 procent og at miljøet lider skade,” sagde Lasse Frimand Jensen.

Rent drikkevand

Besøgende strømmede til Forsyningsteltet til debatten om, hvordan man sikrer rent grundvand.  I debatten deltog (fra venstre) seniorrådgiver i Danmarks naturfredningsforening, Walter Brüsch, viceformand for Landbrug og Fødevarer, Lars Hvidtfeldt, DANVAs direktør Carl-Emil Larsen og miljøordfører for Socialdemokratiet, Christian Rabjerg Madsen. Debatten blev ledet af DANVAs konsulent for drikkevandskvalitet, Dorte Skræm (herunder).

Paneldeltagerne var enige om, at det er nødvendigt med rent drikkevand i hanerne til danskerne. Afsættet var de fund det seneste år af sprøjtemiddelrester i grundvandet. Lars Hvidtfeldt slog fast, at Landbrug og Fødevarers ideelle win-win-situation er godt, sikkert, rent drikkevand, der pumpes op urenset fra grundvandet.
Carl-Emil Larsen betonede, at der ikke var grund til at uddele skyld:

”Der er meget af det, der er foregået, som er sket i uvidenhed. Jeg tror på, at man skal dele landet i områder, hvor man dyrker rent drikkevand og i andre områder, hvor man dyrker rene fødevarer,” sagde Carl-Emil Larsen.
Christian Rabjerg Madsen understregede, at problemet omfatter både forbudte og tilladte stoffer.

Vandviden til undervisning

Lørdag morgen havde BIOFOS og forsyningeniskolen.dk samlet repræsentanter fra undervisningsmiljøet og forsyninger til at udforske, hvordan man i endnu højere grad får vand på pensummet. DANVAs afdelingschef Helle Katrine Andersen medvirkede i seancen, der var bygget op omkring en proces med billedliggørelse af tanker ved hjælp af LEGO-klodser.

John Buur Christiansen fra BIOFOS var aktiv både som publikum og paneldeltager.
Trængsel ved Forsyningsteltet.