20180220_132245.jpg (1)

Den 20. februar tog en række vandselskaber fat på en kampagne, der skal give vandselskaber et afsæt til at komme ind i kampen om fremtidens arbejdskraft. Ønsker I at være med til det, kan I fortsat nå det.

Danmarks Vækstråd og Danske Regioner anslår, at der i 2025 vil mangle mellem 60.000 og 85.000 faglærte, og i en meget nær fremtid tegner der sig en indædt kamp om den kvalificerede arbejdskraft.

Det er på den baggrund, DANVA i 2017 fik gennemført en image- og rekrutteringsanalyse hos CompanYoung A/S, der er specialister i tiltrækning af unge. Analysen viste bl.a., at kun 5 % af de unge i alderen fra 15-30 år ser på vandselskaberne som en mulig arbejdsplads. Derfor inviterede DANVA alle medlemmerne til at deltage i en branchekampagne, der skal give selskaberne et afsæt til at komme ind i kampen om fremtidens arbejdskraft.

Strategiworkshop indleder kampagnen

”Det første spadestik” til kampagnen blev taget på en strategiworkshop tirsdag den 20. februar i Vandhuset. 7 af 11 tilmeldte vandselskaber var repræsenteret på dagen, der blev faciliteret af CompanYoung A/S.  

Trods umiddelbart nedslående statisktikker og undersøgelser kunne Customer Relation Manager Kristoffer Mortensen fra CompanYoung A/S dog indlede workshoppen med en ganske lille solstrålehistorie: Image- og rekrutteringsanalysen viste, at de unge ikke har en negativ opfattelse af branchen, og at vandselskaberne opfattes heller ikke som kedelige.

”Vi har grund til at antage, at den lave tiltrækning fra målgruppen ikke skyldes et negativt image, der først skal ændres. Det er usædvanligt, at vi i vores undersøgelser observerer, at en branche har et clean sheet i den forstand, at der slet ikke er nogen, der giver udtryk for en negativ opfattelse”, fortæller Kristoffer Mortensen.

Kristoffer Mortensen kunne ydermere fortælle, at målgruppen er tiltrukket af en karriere, hvor der arbejdes med ”miljø”, ”klimaløsninger”, ”bæredygtighed” og muligheden for "at gøre en forskel for samfundet”, alt sammen parametre, deltagerne på workshoppen var enige om, beskrev vandselskabernes virke ret præcist.

Kampagnen lanceres til sommer

Udfordringen er dog så, at for 95 % af de unges vedkommende er branchen slet ikke på nethinden.

Det skal kampagnen være med til at ændre ved at skabe synlighed af de mange muligheder, vandselskaberne kan tilbyde. På den måde skal kampagnen give et afsæt til, at vandselskaberne kan komme i kampen om de unge.

Den lanceres i sommer 2018 og løber tre år frem. Kampagneelementerne er film, website, annoncering, sociale medier og fastholdelse af relationer med målgruppen.

I kan stadigvæk nå at være med

I kan nå at tilmelde jer. Vælger i at være med i kampagnen, vil I blive eksponeret på følgende måder:

  • Medvirkning i kampagneelementer (Foto / Film)
  • Eksponering af egne rollemodeller + gode historier på Sociale Medier
  • Virksomhedsportræt på karrieresite
  • Adgang til fælles talentdatabase for branchen
  • Gratis opslag på jobportal

Hvis I har spørgsmål til kampagnen eller ønsker at tilmelde jer, er I velkommen til at kontakte Lars Fischer, lf@danva.dk, M: 51265187.