Pengesedler hvid baggrund COLOURBOX18511831.jpg

Vandselskaber har cirka 150 millioner kroner til gode i ubetalte spildevandsregninger. Vandselskaber ønsker at få mulighed for at inddrive restancer selv og desuden at lukke for vandet hos de kunder, der nægter at betale for afledning af spildevand.

Cirka 16.000 spildevandskunder har fået deres manglende betaling for afledning af spildevand overgivet til SKAT, der er lovpligtig inddriver. Hvis ikke SKAT får de i alt cirka 150 millioner kroner hjem, vil vandregningen stige tilsvarende hos de øvrige kunder.

”Folketinget vedtog sidste år en aftale om, at forsyninger skal kunne inddrive selv, men vi venter stadig på, at Skatteministeriet udmønter forligskredsens løsninger. Situationen viser med al ønskelig tydelighed, at vandselskaberne bør have mulighed for at inddrive restancer selv med fortrinsret og kunne lukke for vandet hos de kunder, der ikke betaler,” siger formand for DANVA, Lars Therkildsen, og tilføjer:

”Vi oplever, at inddrivelse via SKAT fungerer trægt, så der konstant mangler trecifrede millionbeløb i ubetalte regninger, hvilket medfører økonomiske tab og alt andet lige højere takster for øvrige kunder. Det, synes vi, er åbenlyst uretfærdigt.”

Som reglerne er nu, må vandselskaberne kun lukke for vandet hos de kunder, der ikke betaler for drikkevandet.

"Langt den største ubetalte gæld ligger på spildevandsdelen. Og der tegner sig et mønster for disse ubetalte regninger. Flere har øjensynligt fundet ud af, at der ikke rigtig sker noget, hvis de nøjes med kun at betale en del af deres vandregning, og det er et kæmpe problem, som der er akut behov for at få løst", siger Lars Therkildsen.

Knap en fjerdel af de cirka 16.000 kunder, der har en spildevandregning liggende hos SKAT til inddrivelse, er erhvervskunder, viser en DANVA-opgørelse fra 2016.

Både i Sverige og Finland har vandselskaberne mulighed for at lukke for vandet hos de kunder, der ikke betaler deres gæld for afledning af spildevand.

Yderligere information

Kontakt kommunikationschef Karsten Bjørno på 2014 3542 eller kbj@danva.dk