Klimatoriet_aften9rDD6uqg.jpeg
Vandselskaberne har stor betydning for danskernes livskvalitet og for samfundsøkonomien viser en analyse.

En ny Damvad-analyse dokumenterer, at vandselskabernes arbejde har stor betydning for danskernes livskvalitet og for samfundsøkonomien. Analysen fortæller samtidig, at danskerne lægger mere vægt på kvaliteten af deres vand og forsyningssikkerhed end på at spare på vandregningen.

Rent badevand i gamle industrihavne, forebyggelse af oversvømmelser af huse og veje, rekreative regnvandsløsninger i bykvarterer og innovative vandprojekter med eksportpotentiale. Det er blot nogle af eksemplerne på, hvordan vandselskabernes arbejde skaber værdi for danskerne og for samfundsøkonomien.

I Viborg har kommunen fx i samarbejde med vandselskabet Energi Viborg Vand skabt det unikke rekreative område sØnæs centralt i byen ved at kombinere en bypark med et klimatilpasnings-projekt. Til stor glæde for viborgenserne og for byen som helhed.

”SØnæs har vist sig at være attraktivt for viborgenserne. Der kommer tilmed folk fra andre byer og bruger parken, og vi har haft mange besøgende fra kommuner, der har søgt inspiration i, hvordan vi har bragt naturen ind i byen. Det tyder faktisk på, at sØnæs bidrager til, at Viborg vokser i anseelse i takt med, at den fremstår som en grøn by med rene søer, og jeg forstår, at det bidrager positivt på bosætningsparameteret,” siger Viborgs borgmester Ulrik Wilbek.

I hovedstaden er en række populære havnebade og klimaprojekter, der omdanner bykvarterer fra gråt til grønt, eksempler på, hvordan Københavns Kommune i tæt samarbejde med forsyningsselskabet HOFOR skaber værdi for borgerne og understøtter byens udvikling.

”Vi gør en dyd ud af nødvendigheden, så på toppen af skybrudssikringen skaber vi nye byrum, som folk har lyst til at opholde sig i. Det er jeg stolt af,” lyder det fra Københavns overborgmester Frank Jensen.

At fx rent badevand har høj værdi afspejles af, at kvadratmeterprisen ved havnen på Islands Brygge er steget 18 % mere end øvrige boliger i området, siden havnebadet blev opført i 2002.

Danskerne: Rent vand og forsyningssikkerhed er vigtigere end pris

I oktoberudgaven af vandsektorens branchemagasin DANSKVAND kan du læse mere om, hvordan vandselskabernes arbejde skaber værdi for danskerne og for samfundsøkonomien. Temaet ”Vand skaber værdi” tager afsæt i en ny analyse, som Damvad Analytics har udarbejdet for DANVA.

Analysen fortæller samtidig, at danskerne lægger mere vægt på kvaliteten af deres vand end på prisen. Hvis kunderne får valget mellem ringere kvalitet/flere afbrydelser og prisen på vand, ser de stort på at spare på vandregningen.

95 % af danskerne mener således, at det er vigtigere at holde et højt analyseniveau af drikke-vandet end at spare på vandregningen, mens 91 % ikke ønsker forringelser af leveringen for at få en lavere takst.

Læs mere i temaet ’Vand skaber værdi” i det nye nummer af DANSKVAND.

Læs mere

Læs Damvad-rapporten her.

Visualisering af Klimatoriet i Lemvig.