Miriam holder oplæg på ViB konference IMG_5618.jpg
Miriam Feilberg holdt oplæg på ViB-konferencen.

Innovationsnetværket for klimatilpasning har mange gode cases, der kan præsenteres på IWA kongressen i København.

DANVA deltog på Vand i Byers statuskonference den 21.-22. november i Fredericia i netværket, der består af vidensinstitutioner, offentlige myndigheder, forsyningsselskaber og private virksomheder og har 200 medlemmer inkl. DANVA. Der var ca. 100 deltagere til konferencen. 

Miriam Feilberg holdt oplæg om, hvordan netværket kan medvirke i IWA kongressen i København i 2020.
”Vand i Byer har mange cases at bidrage med, og i København skal vi ikke kun vise de teknologiske løsninger, men også måden, vi samarbejder på i partnerskaber, som skaber holistiske løsninger og klimatilpasning med merværdi,” sagde Miriam Feilberg og oplyste, at IWA kongressen i Tokyo havde 280 timers fagligt indhold.
”Det skal vi leve op til i København, hvor vi også ønsker at inddrage andre faggrupper fx byplanlæggere. Det kan Vand i Byer helt sikkert hjælpe med til.”

Med DANVA ved roret er der udarbejdet en kernefortælling om de danske styrkepositioner, og temaet ”Water for smart liveable cities” bliver overskrift for kongressen i København. Der kommer også fokus på implementering af FN’s verdensmål og temaerne: ”Water as a ressource” og ”Water and Energy”. Programmet skal spille sammen med IWA’s Principles for Water Wise Cities, og der bliver forskellige summits, forums og side-events.
I Fredericia blev deltagerne bedt om i små grupper at tale med hinanden om, hvordan Vand i Byer helt konkret kan give input til IWA2020 og det faglige indhold. Ideerne blev skrevet ned på sedler, som DANVA og IWA2020 styregruppen vil arbejde videre med.

Kongressen i København foregår den 18.-23. oktober 2020 i Bella Centret, og allerede i april 2019 udsendes Call for papers. Den bedste måde at påvirke programmet er ved at indsende abstracts og forslag til workshops og Technical tours. Alle interesserede kan deltage i Host Country Committee, som holder møde den 10. april 2019 i København. Hold dig orienteret på www.iwa2020copenhagen.dk

Klimatilpasning på Frederiksberg

DANVAs bestyrelsesmedlem Lone Loklindt, der er rådmand på Frederiksberg, fortalte, at kommunen laver mange projekter i OPP-partnerskaber, der skaber merværdi. Frederiksberg samarbejder naturligvis meget med København, der omkranser kommunen. Et af de konkrete klimatilpasningsprojekter er opsamling af regnvand i et skybrudsbassin under fodboldbaner. Det opsamlede regnvand skal bruges til at vande de mange træer på Frederiksberg.

Blå skridt

DANVA deltager sammen med DTU Miljø og Københavns Universitet i et projekt, der kortlægger og vurderer dansk praksis for klimatilpasning og kobler det med verdensmålene. Professor Marina Bergen Jensen fra KU fortalte, at der laves analyser på tre projekter: Holmegårdsparken (2,2 hektar), Kokkedal (69 hektar) og hele Københavns skybrudsplan (8600 hektar). Projektet ”Blå Skridt” opstiller indikatorer og ser både på graden af beskyttelse mod oversvømmelse, bevarelse af naturgrundlaget, livskvalitet og transition hen mod at opnå bæredygtige byer.

Marina Bergen Jensen præsenterede projekt Blå skridt mod bæredygtige byer.

Klimascenen

Netværket handler om inspiration og erfaringsudveksling, og derfor var der også en klimascene, hvor 16 aktører fortalte om deres opfindelser og projekter, og der var en udstilling, hvor deltagerne kunne gå i dybden og få mere information om projekterne. Direktør Peter Christensen fra Vandmiljø Randers har taget en uddannelse som regnvandskonsulent og fortalte om REGNhytten i Randers, der er et nyt formidlingscenter om lokal afledning af regnvand (LAR).

Om Vand i Byer

Innovationsnetværket har en vision om at skabe klimarobuste og bæredygtige byer ved værdiskabende vandhåndtering. Netværket ønsker at inddrage alle aktører i at udvikle og vedligeholde et landsdækkende netværk, der mobiliserer alle aktører, der er relevante i arbejdet med klimatilpasning.

Vand i Byer fortsætter i 2019 og 2020 og har sekretariat hos Teknologisk Institut.

Læs mere

Læs mere på vandibyer.dk

Yderligere information

Kontakt Miriam Feilberg på 2244 1452 eller mfe@danva.dk

Risvangen i Aarhus var et af de klimaprojekter, deltagerne kunne besøge den 21. november. Øvrige besøgssteder var slusen i Vejle, Klimaklar Skibhus i Odense og Klimabyen i Middelfart.