Samtale og unge studerende 20180928_142810.jpg

DANVA og Aarhus Vand deltog i BIO Match på Aarhus Universitet.

BIO Match er en netværks- og karrieredag med fokus på at bringe erhvervslivet tættere på forskere og studerende fra instituttet.

Arrangementet på Aarhus Universitet den 28. september var arrangeret af Institut for Bioscience, og dagen bød på en blanding af korte oplæg og en markedsplads, hvor virksomheder, organisationer og myndigheder ved egne stande kom i kontakt med forskere og studerende.

DANVA delte en stand med Aarhus Vand, og mange biologistuderende og jobsøgende biologer fik en god snak og indblik i, hvad vandselskaberne kan tilbyde interesserede. Nogle studerende fik åbnet øjnene for vandsektoren som en attraktiv arbejdsplads.

Vandselskabernes rekrutteringskampagne blev lanceret med god respons, og DANVA benyttede også muligheden til at gøre opmærksom på VUDP, Vandsektorens Udviklings- og Demonstrationsprogram - vandselskabernes eget uddelingsprogram til teknologiudvikling og innovation.

Der deltog over 200 personer til arrangementet, heraf 60 deltagere fra virksomheder.

Tanja Nielsen fra DANVA og Maiken Bjørn Andersen fra Aarhus Vand bemandede standen.

Yderligere information

Kontakt Tanja Nielsen på tn@danva.dk eller 2035 1971.