2018 BIOFOS Ressourcepris Morten Fjerbæk%2c Jes la Cour Jansen%2c Erik Bundgaard%2c John Buur Christiansen.JPG
Fra venstre mod højre ses medlem af priskomiteen adm. direktør hos EnviDan A/S, Morten Fjerbæk, Jes la Cour Jansen, Erik Bundgaard og adm. direktør hos BIOFOS, John Buur Christiansen.

Professor emeritus i vandforsynings- og afløbsteknik ved Lunds Universitet, Jes la Cour Jansen, og teknologidirektør hos Krüger, Erik Bundgaard, blev hver tildelt prisen på 50.000 på Dansk Vand Konference i Aarhus.

Inden for spildevandsteknologi kan man ikke sige Erik Bundgaard uden også at sige Jes la Cour Jansen og vice versa. De to er sammen gået foran i branchen siden 1970’erne, og derfor faldt det også naturligt, at de begge skulle tildeles årets Ressourcepris 2018.

BIOFOS Ressourcepris tildeles for enten ved konkret forskning eller udviklingsarbejde at have opnået ekstraordinære, væsentlige eller nyskabende resultater inden for spildevands-rensning. Prisen blev uddelt i Aarhus den 13. november på den årlige Dansk Vand Konference.

Erik Bundgaard har en central rolle i udviklingen af teknologien inden for vandmiljø i Danmark. Uden ham ville branchen ikke være kommet så langt, som den er i dag. Han har blandt andet udviklet metoder til næringssaltfjernelse, avanceret styring og kulstofoptimering. Erik er katalysator i samarbejdet mellem leverandører, universiteter og forsyninger.

I branchen er Jes la Cour Jansen kendt for at kæmpe for udvikling. Han er ophavsmand til den statistiske kontrol, der udføres på alle danske renseanlæg. I de seneste 20 år har han virket som professor ved Lunds Universitet i Sverige, hvor han har forsket i næringssaltfjernelse, miljøfremmede stoffer og vand i byer. Han inddrager ofte danske virksomheder og forsyninger i sin forskning.

”Vinderne repræsenterer henholdsvis universiteterne og branchens rådgivere, hvilket viser de tætte samarbejdsrelationer i forsyningsbranchen. Det er et signal fra BIOFOS om, at der skal være samarbejde mellem rådgivere, universiteter og forsyninger, og at vi kan så meget sammen. Grænserne skal ikke være så snævre, at det begrænser udviklingen,” siger adm. direktør i BIOFOS, John Buur Christiansen.

Glade prismodtagere

Fra Vice President og teknologidirektør hos Krüger, Erik Bundgaard, lyder det:

”Jeg er beæret over at blive tildelt BIOFOS Ressourcepris. Jeg er rigtig glad for at mit – og Krügers - arbejde for at finde nye løsninger i forhold til rensning af spildevand, ressourceforbrug og styringsprincipper er blevet anvendt og nu anerkendt på den her måde. Men det er vigtigt at sige, at det kun har været muligt, fordi vi har haft gode samarbejder med partnere, aftagere og myndigheder, der også har været dygtige og ambitiøse.”

Professor emeritus Jes la Cour Jansen siger:

”Det er en fantastisk opmuntring, at andre synes, at det, der er så vigtigt for en selv, også er det for andre. Længe før min ansættelse ved Lunds Universitet havde jeg i mit daglige virke samarbejde over Øresund både inden for undervisning, udvikling og forskning. Jeg oplevede det meget frugtbart at være med til at igangsætte samarbejde mellem to spildevandstekniske kulturer, der havde udviklet sig fra hvert sit udgangspunkt; men som i stadigt større omfang skulle klare de samme udfordringer. Jeg håber og tror, at jeg har fået prisen fordi denne stræben efter at udnytte forskellighed til fælles bedste har været synlig og værdsat i Danmark.”

Priskomité afspejler bredden i BIOFOS Ressourcepris

Priskomiteen er under ledelse af Leo Larsen, bestyrelsesformand i BIOFOS, og består desuden af Mogens Henze, professor emeritus fra DTU, Morten Fjerbæk, adm. direktør i EnviDan A/S og John Buur Christiansen, adm. direktør i BIOFOS.

Om BIOFOS Ressourcepris

BIOFOS Ressourcepris tildeles for - enten ved konkret forskning eller udviklingsarbejde at have opnået ekstraordinære, væsentlige eller nyskabende resultater inden for spildevandsrensning, gennem et årelangt virke at have bidraget til udviklingen af spildevandsrensningen i Danmark eller gennem undervisnings- eller formidlingsaktiviteter at have bidraget til information om spildevandsrensning.