Prisjuryen tildeler Kokkedalprojektets Klimaprisen 2017 for dets høje og nytænkende standard for klimasikring i et på mange måde trængt område. Projektet byder på et stort udvalg af innovative, kreative og æstetiske løsninger, der bidrager til at give større byområde i Kokkedal et samlet løft og anviser klimatilpasningens potentialer i samspil med andre aspekter, der her opleves som nye og rekreative byrum, der desuden på forbilledlig vis udfolder stedets landskabelige egenart og potentiale.

Overalt i landet forbereder vandselskaberne sig på det næste skybrud med klimatilpasningsprojekter, der forener teknik med rekreative formål. DANVA uddeler endnu engang en klimapris til det allerbedste af slagsen.

Klimatilpasning er meget mere end rør, render og regnvandsbassiner. En evaluering af klimaindsatsen i Danmark sidste år viste, at der mellem 2013-2016 er investeret 1,1 milliarder kroner i klimatilpasning både over og under jorden. Hvis de løsninger skulle have været udmøntet udelukkende som traditionelle kloakløsninger med samme effekt, så ville det have kostet 4,4 milliarder kroner.

Samarbejde og fælles ansvar mellem vandselskaber og kommuner er altafgørende for, at klimaindsatsen lykkes. Og løsningerne kan have flere funktioner, som det var tilfældet for både forrige års og sidste års vindere af DANVAs Klimapriser: SØnæs og Kokkedal.

 

Vi skal igen i år finde de absolut bedste løsninger, når vi tilpasser vores vand- og spildevandssystemer til klimaforholdene.

Begge klimaprojekter demonstrerer på fremragende vis, hvordan klimasikring og udvikling af et rekreativt område med vand i centrum kan se ud, og begge projekter skaber attraktive uderum til et hav af udendørs aktiviteter.

”Vi skal igen i år finde de absolut bedste løsninger, når vi tilpasser vores vand- og spildevandssystemer til klimaforholdene. Med denne pris vil vi synliggøre og anerkende de projekter, der på en forbilledlig måde løser udfordringen, og som sådan kan inspirere andre til at finde de bedste og billigste klimaløsninger”, siger DANVAs direktør Carl-Emil Larsen.

And the nominees are…!

I 2018 er det udelukkende vandselskaber, der kan modtage prisen for et klimatilpasningsprojekt evt. også på vegne af et tværgående samarbejde med en række projektpartnere.

Fristen for ansøgningerne udløb den 15. august. Inden da har følgende selskaber indsendt en nominering:

  • Vejle Spildevand A/S
  • Middelfart Spildevand A/S
  • Svendborg Spildevand A/S
  • Herning Vand A/S
  • Aarhus Vand
  • Ringsted Forsyning A/S

DANVA og Realdanias Klimapris 2018 overrækkes ved Dansk Vand konference i november 2018.