DANVA 49-behandlet.jpg (1)
DANVA vil hvert forår afholde Vandforum som supplement til Dansk Vand Konference i efteråret.

Inspiration, viden og erfaringsudveksling på DANVAs nye konference.

Programmet er nu på plads for DANVAs Vandforum, der starter med fælles sessioner og fortsætter i tre faglige spor med aktuelle problem-stillinger. På Vandforum 2018 er temaerne:

  • Risikovurdering af drikkevand
  • Mikroforureninger og spildevand
  • Vandkvalitet – bl.a. pesticider, mikroplast og miljøfremmede stoffer
  • Afløbssystemer – bl.a. ledningsejerregister og fejlkoblinger
  • Klimatilpasning – konkrete projekterfaringer

Derudover præsenterer vi resultater fra VTU-Fondens udviklingsprojekter og kommer rundt om den nyeste viden inden for en bred vifte af faglige områder.

Program

Download PDF med programmet her.

Pris

Prisen for arrangementet (DANVA medlemmer) er 2.350 kr.

Tilmelding

Der er begrænsede antal pladser – og tilmelding sker efter først-til-mølle princippet. Tilmelding kan ske her.

Yderligere information

Kontakt Britt Cramer Dalen på 8793 3566, 4024 3188 eller bd@danva.dk