DANVA Vejledning 95 med titlen ”Almene vandforsyninger – overvejelser ved samarbejder og sammenlægninger” er blevet opdateret.

Vejledningen er er justeret på grund af revisionen af vandsektorloven og de tilhørende bekendtgørelser.

Den giver et overblik over de betragtninger, ejere og brugere af vandforsyningsselskaber med fordel kan gøre sig i forbindelse med at etablere samarbejder eller at gennemføre en hel eller delvis sammenlægning.

Der er primært fokus på samarbejder mellem en offentligt ejet forsyning og en forbrugerejet forsyning og i den forbindelse særligt på de økonomiske perspektiver.

Hør mere om vejledningen på DANVAs Forsyningstræf

Lær mere om sammenlægninger på DANVAs Forsyningstræf i Vandhuset den 29.01.2019 eller i Roskilde 31.01.2019.

Publikationen er udarbejdet af EY med bidrag fra DANVA og Kalundborg Forsyning A/S. 

Bemærk venligst, at Kalundborg Forsyning A/S til inspiration har stillet en skabelon for ”due diligence” til rådighed. Se filen: Strategisk risikovurdering for overtagelse af X-bølle vandværk her.