Personas_Kunder.jpg

DANVA tilbyder et nyt og gratis kommunikationsværktøj, som kan hjælpe vandselskaber til at tale mere direkte til deres forskellige kundegrupper, når de kommunikerer på hjemmesiden, i annoncer, brochurer m.m.

Hvordan sætter man som vandselskab forskellige kundetyper i fokus, når man udvikler nye kundetilbud og projekter? Hvordan laver man en kommunikationsstrategi, der både spiller sammen med selskabets overordnede strategi og tager hensyn til forskellige målgrupper? Og hvordan taler man bedst til forskellige kundetyper, så de opfanger og forstår budskabet?
Disse udfordringer kan DANVAs medlemmer nu hente hjælp til i et nyt og gratis kommunikationsværktøj, som Pluss Leadership har udviklet for DANVA. Værktøjet er en gør det selv-guide til kundekommunikation, idégenerering og trykprøvning af nye ideer.

Det nye tiltag udspringer af DANVA-undersøgelsen ’Kunderne i centrum’. Det viste sig nemlig, at en del udsagn fra kunder og interessenter om deres syn på og kendskab til vandselskaberne bunder i manglende viden. Bl.a. derfor efterlyste vandselskaberne i projektets referencegruppe et værktøj, der kan hjælpe selskaberne til at blive mere bevidste om deres kommunikation med omverdenen.

Trin for trin-guides til to workshops

Det nye kommunikationsværktøj er udviklet, så man kan forberede og facilitere to workshops, hhv. ’Kommunikation og kundetyper’ og ’Konkrete ideer og kundetyper’. Værktøjet er komplet med trin for trin-guides, plancher, beskrivelser og udkast til oplæg. Der er også indlagt forslag til mulige variationer og udviklet et sæt øvelser til at generere og sortere i ideer, som kan bruges som en del af forberedelsen.

Workshop ’Kommunikation og kundetyper’

Workshoppen har til formål at bidrage til udviklingen af en kommunikationsstrategi til et konkret initiativ, tiltag eller problematik, som ønskes løst.

Workshop ’Konkrete ideer og kundetyper’

Workshoppen har til formål at udvikle og målrette en konkret ide eller en ny mulighed, så den giver værdi for flest mulige kunder.

Personas til målrettet kommunikation

Værktøjet indeholder også et sæt personas, som kan bidrage til en bedre forståelse af de forskellige kundetyper og deres behov, adfærd, motivation m.m. Personas er arketyper og dermed en forsimpling af forskellige kundetyper. De er udviklet af en antropolog fra Pluss Leadership med udgangspunkt i de generelle udviklingstendenser i samfundet.

Kommunikationsværktøjer

Det anbefales at starte med introduktionshæftet. Den samlede pakke indeholder:

Hvis man slet ikke har erfaring med facilitering, skal man lige i gang, men i teorien er det meningen, at alle skal kunne bruge materialet - uanset erfaring. Alle guides og plancher er tilgængelige i pdf og word udgaver, så brugerne selv kan udvikle videre på det ud fra deres egne erfaringer.

Tre analyser

I forbindelse med projektet har DANVA og Pluss lavet tre undersøgelser, som kan downloades herunder:

Yderligere information

Har du spørgsmål eller kommentarer vedrørende kommunikationsværktøjet, så kontakt konsulent Dorte Skræm hos DANVA, tlf. 87 93 35 71, mail: ds@danva.dk