Renseanlæg PUFDO .jpg

Har I et renseanlæg, der skal ressourceoptimeres? Så deltag i et gratis projekt.

Miljøstyrelsen tilbyder igennem projektet ”Partnerskabet om fremme af ressourceudnyttelse”, at I kan få et besøg af udvalgte eksperter fra forsyninger med erfaringer med ressourceoptimering. Eksperterne vil sammen med jer gennemgå renseanlægget og herefter udarbejde et inspirationskatalog med forslag til bl.a. energioptimering og øget fosforudnyttelse.

Besøg på otte renseanlæg

Formålet med besøgene, som er gratis for jer, er, at I bliver inspireret til at overveje ressourceoptimerende ændringer på jeres renseanlæg. Der planlægges besøg på i alt otte renseanlæg, hvoraf vi har fundet ca. 5, så vi mangler stadig 3-4 anlæg.

Inspirationskatalog til hele branchen

Besøgene på anlæggene skal munde ud i et inspirationskatalog til glæde for hele branchen.

Projektet er en opfølgning på et tidligere projekt, hvor tre renseanlæg blev gennemgået meget detaljeret med henblik på energioptimering. Se rapporterne her.
Begge projekter er støttet af MUDP.

Kontakt

Hvis du gerne vil høre mere, kan du inden 20. december kontakte:

  • Thomas Bo Sørensen, DANVA, ts@danva.dk, tlf. 8793 3565
  • Projektleder Lars-Chr. Sørensen, NIRAS, lsn@niras.dk., tlf. 6011 4266