COLOURBOX2002848.jpg

Et bredt politisk forlig på Christiansborg sikrer bedre økonomi i vandsektoren. Aftalen retter op på uhensigtsmæssigheder i vandsektorloven, som kunne gøre vandselskaber økonomisk skrøbelige. DANVA er glad for, at politikerne har lyttet til problemet og løst det til glæde for danskernes vand.

”Vandselskaberne havde udsigt til reelt at skulle forholde sig til en økonomisk situation, hvor vandsektorlovens mangler kunne svække deres økonomi. Vi er rigtig glade for, at politikerne har efterkommet vores ønsker,” siger Carl-Emil Larsen.

Med den nye politisk aftale, som er en justering af den økonomiske regulering af vandsektoren, vil man tilskynde vandselskaberne til at lånefinansiere mere. De nye regler gør, at vandselskaberne fremadrettet kan få dækket deres afdrag og finansieringsomkostninger også ved stigende reinvesteringsbehov. Vandselskaber med stigende behov vil fortsat blive presset af en årrække med underskud, men over tid bliver omkostningerne nu dækket. Det gjorde de ikke med de hidtidige regler. Det medførte, at vandselskaberne ved opretholdelse af den nuværende service dermed ville opbygge en stadig større gæld, som ville blive faretruende, når de store reinvesteringer, som de fleste vandselskaber står overfor om nogle år, bliver en realitet.

”Forliget afbøder effekterne af manglende omkostningsdækning, som vandsektorloven satte dem i. Det er meget positivt for vandselskaberne og i sidste ende forbrugerne, som på denne måde sikres mere robuste forsyninger, der fortsat kan levere et kvalitetsprodukt til stabile, lave priser også i fremtiden,” siger Carl-Emil Larsen og tilføjer:

”Vandselskaberne lånefinansierer allerede i dag i høj grad, ligesom politikerne ønsker det, og har en gæld på ca. 18 milliarder kroner. Men vi er enige i, at der skal findes en balance for, hvor den mest hensigtsmæssige finansiering mellem lån og takster ligger.”

Den politiske aftale forholder sig også til at integrere høj forsyningssikkerhed og forbrugertilfredshed i den økonomiske regulering.

”DANVA mener, det er vigtigt, at forsyningssikkerheden er i top, og at vandforbrugerne er fuldt tilfredse med håndteringen af deres vand. Vi kan konstatere i DANVAs nøgletal for vandsektoren, der netop er kommet på gaden, at danskerne i gennemsnit har vand i hanen 99,99 procent af tiden hele året. Vi kan også konstatere, at prisen på drikkevand i gennemsnit har været uændret siden 1997 omregnet i 2017-priser, ligesom vi kan dokumentere, at Danmark er verdensførende med ikke at lade drikkevand gå til spilde på vejen fra vandværk til vandkunde. Vi kan måske gøre det endnu bedre. Det er vi parat til at arbejde med til gavn for forbrugerne,” siger Carl-Emil Larsen.

DANVA er også begejstret, at det er kommet med i aftalen, at der skal gennemføres en analyse af reglerne for tilknyttede aktiviteter, ligesom der skal gennemføres en evaluering af reguleringens effekt på investeringer i innovation.

I aftalen giver man små, forbrugerejede vandværker med en udpumpet vandmængde på under 800.000 m3 mulighed for at blive undtaget fra økonomisk regulering. Forligskredsen har dog ikke ønsket at medtage de offentligt ejede forsyninger i denne kategori.

”Vi er uforstående overfor, at forligskredsen mener, reguleringen kun er en bureaukratisk byrde for de forbrugerejede vandværkers kunder. Omkostningerne til bureaukrati er jo de samme uanset ejerskab. De forbrugere, der er underlagt offentlig ejede vandselskaber, vil derfor kunne opleve en højere vandregning end de kunder, der forsynes af forbrugerejede vandværker,” siger Carl-Emil Larsen.

Læs mere

Læs den politiske aftale om justering af den økonomiske regulering her.

Læs DANVAs sammendrag af aftalen her.

Læs interview med Energi, Klima- og Forsyningsminister Lars Chr. Lilleholt her.