IWA2020_underskrift_25.04.2018_IMG_2852.JPG

Kontrakten for IWA World Water Congress & Exhibition i København 2020 blev underskrevet den 25. april.

Det årlige møde i Host Country Committee for IWA-kongressen i København i 2020 gjorde to ting helt klart: IWA ønsker et tæt samarbejde og har stor tillid til den danske planlægning af kongressen. Og der er stadig fuld opbakning til kongressen fra den samlede danske vandsektor.

Der var god stemning, håb for fremtiden og en stærk tro på, at den danske vandbranche og IWA sammen kan skabe ”the best congress ever”, når dørene slås op i Bella Centret i oktober 2020.

”I er meget velorganiserede i Danmark og har klare tanker om, hvad I gerne vil opnå med kongressen i København, og det matcher perfekt med IWA’s kommende strategi,” sagde IWA’s direktør Kala Vairavamoorthy og understregede: ”You have the ingredients for a great success in 2020.”

IWA’s direktør Kala Vairavamoorthy deltog i mødet sammen med Keith Robertson og Roy Agterbos fra IWA og mødte 80 engagerede danskere i Odense.

IWA-DKs formand Helle Katrine Andersen takkede for den fantastiske opbakning og viste bl.a. en tidslinje frem mod 2020.

Kongrespræsident 2020 Anders Bækgaard takkede for den fantastiske opbakning fra de danske sponsorer og vandbranchen generelt.

Host Country Committee er åben for alle, der vil engagere sig og påtage sig konkrete opgaver frem mod 2020.

Miriam Feilberg gennemgik den danske kernefortælling samt ambitioner og forslag til summits og outcome for kongressen i 2020. Læs kernefortællingen her.

Det overordnede tema for kongressen i København i 2020 er ”Water for smart liveable cities”. Samtidig foreslår vi implementering af FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling som tværgående tema. Desuden sættes der fokus på to danske styrkepositioner: Water as a ressource og Water and energy. Begge emner passer perfekt til IWA’s fokus på cirkulær økonomi.

Næste store milepæl er IWA-kongressen i Tokyo til september, hvor Danmark får en flot pavillon, der både skal markedsføre danske løsninger og IWA2020. Desuden er der fundet finansiering til en fælles nordisk stand, der skal understrege den stærke opbakning fra både Norge, Sverige, Island og de baltiske lande.

Keith Robertson oplyste, at der er udvalgt mange danske forslag til oplæg og workshops i Tokyo. Det lokalt inspirerede tema for kongressen bliver ”Disaster counter-measures & Risk management towards resilient cities” og kongressen kommer til at foregå i 17 parallelle spor. Se programmet og læs mere på worldwatercongress.org

Karsten Arnbjerg er den danske repræsentant i programkomiteen for Tokyo 2018. Han understregede, at indsendelse af kvalificerede forslag er den stærkeste måde at påvirke programmet for 2020. Der udsendes Call for abstracts i februar 2019.

Ilse Korsvang viste, hvordan standen skal indrettes og en oversigt over de virksomheder, der skal udstille. Der bliver receptioner, Business forums og besøg af miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen, der også skal deltage i kongressens åbningsceremoni 16. september.

Thor Danielsen fra bestyrelsen i YWPDK viste engagementet hos de unge i vandbranchen. Frem mod 2020 arbejder de i fire spor:

 • Education & career
 • Urban Lab
 • Outreach
 • Artificial Intelligence

Outbreak sessions

Deltagerne på mødet i Odense kunne i forbindelse med kaffepausen høre mere om aktuelle aktiviteter på en række informationsstande. Interesserede er meget velkomne til at kontakte tovholderne for de enkelte emner:

 • Marketing, outreach and branding, Communication plan towards 2020 v. Tanya Jacobsen, State of Green

 • Nordic and Baltic Cooperation v. Anders Bækgaard, IWA-DK

 • Programme committee 2018 & 2020 v. Karsten Arnbjerg, DTU Miljø

 • Urban Water: activities and next steps v. Miriam Feilberg, DANVA

 • Water as a resource: activities and next steps incl. link to DRIP partnership v. Jørn Rasmussen, Water Advice

 • Water and energy: activities and next steps v. Jens Prisum, BIOFOS

 • YWP activities in Tokyo and towards 2020 v. Thor Danielsen, YWPDK

 • The Danish Pavilion, v. Ilse Korsvang, DWTG

 • Events in the Danish Pavilion v. Svend-Erik Jepsen, Dansk Industri

 • Danish City Water Stories to be presented at the City Pavillon v. Brian Hansen, HOFOR

 • Workshop: Groundwater for the future v. Ida Olesen Region Syd, Troels Bjerregaard, VCS og Heidi Barlebo, GEUS

 • Workshop: Water for Smart Liveable Cities v. Peter Steen Mikkelsen, DTU Miljø

 • Workshop: Implementing Integrated Climate Change Adaptation v. Dorthe Selmer, Region Midt

Læs mere

Se oplæg fra HCC mødet 25. april her. 

Kontakt IWA2020 sekretariatet:

Formand IWA-DK Helle Katrine Andersen 3027 5042, hka@danva.dk, kongrespræsident IWA2020 Anders Bækgaard, 4027 7500, ab@danva.dk, seniorprojektleder Miriam Feilberg 2244 1452, mfe@danva.dk, sekretær Birgitte Skjøtt 50903391, bs@danva.dk

Læs mere om IWA2020 kongressen på www.iwa2020copenhagen.dk