Borsen og Chr.borg aften COLOURBOX35800829.jpg

DANVA og Dansk Miljøteknologi gentager succesen og afholder i foråret 2019 et nyt vandpolitisk netværk - denne gang i København.

Møderækken skal skabe diskussion på tværs af vandsektoren om emner, som er relevante for både forsyninger, virksomheder, forskere, kommuner og andre i branchen.
Vi starter med en diskussion med folketingspolitikere om rammerne for vandsektoren. Derudover bliver emnerne her i foråret klima, teknologiske løsninger og fremme af partnerskaber, og vi lægger op til spændende diskussioner på tværs af sektoren om emner som: 

  • Hvad er visionerne for fremtidens vandsektor i Danmark?
  • Hvilke rammevilkår ønsker vi efter et valg?
  • Skaber den nye økonomiske regulering de rigtige rammer for innovation og udvikling i sektoren?
  • Hvordan bidrager vandsektoren positivt til klimaregnskabet?
  • Hvordan sikrer vi, at morgendagens løsninger også i fremtiden udvikles og produceres i Danmark?
  • Hvilke nye partnerskaber er der brug for, når vi skal øge eksporten?

Det er nogle af de spørgsmål, som vi vil forsøge at besvare på fire spændende formiddage den 13. marts, 8. april, 7. maj og 11. juni 2019. Det første møde foregår hos Frederiksberg Forsyning og de øvrige hos HOFOR.

Temaer

  • 13. marts: Vandsektoren i den næste valgperiode
  • 8. april: Vores bidrag til at nå de globale klimamålsætninger
  • 7. maj: Fremtidens teknologiske løsninger
  • 11. juni: Visioner for nye partnerskaber i vandbranchen

Der vil være debat med relevante politikere, oplæg fra repræsentanter fra forsyningerne, forskningsmiljøet samt nogle af de mest innovative teknologileverandører.

Program

Læs programmet for de fire møder her.

Tilmelding

Tilmelding til vandpolitisk netværk her.

Der er et begrænset antal pladser.

Yderligere information

Kontakt Carl-Emil Larsen eller seniorkonsulent Miriam Feilberg på 2244 1452 eller mfe@danva.dk