COLOURBOX2257543 kopi.jpg

Region Syddanmark har i et partnerskab med Læborg Vandværk, DIN Forsyning A/S, Esbjerg Kommune og Vejen Kommune fået udarbejdet et værktøj, der kan hjælpe vandværker og myndigheder, hvis der findes pesticidrester i vandet.

Partnerskabet har lavet et katalog med idéer til, hvordan der kan ageres, hvis der findes pesticidrester i vandet.

Men hvad er det lige, man kan gøre – og i hvilken rækkefølge? Det kan Idékataloget hjælpe med. Blandt andet kan man slå op i guiden og finde ud af, hvilke supplerende prøver, analyser og handlinger, der kan udføres, når der findes pesticidrester i drikkevandet. Idékataloget lægger op til et samarbejde med kommunen og regionen om at løse pesticidproblemet.

Idékataloget er opdelt i tre faser, kaldet konstateringsfasen, undersøgelsesfasen og løsningsfasen, og tager udgangspunkt i en række konkrete eksempler fra vandværker angående håndtering af pesticidforureninger.

Idékataloget er tænkt som en hjælp og vejledning til primært små og mellemstore vandværker, hvis de konstaterer pesticider i drikkevandet. En tidlig indsats giver bedre mulighed for gode løsninger. Idékataloget kan være til inspiration for kommuner, regioner og rådgivere, der bistår vandværker med løsninger.

Idékataloget har Region Syddanmark udarbejdet i samarbejde med NIRAS og med en styregruppe, der består af Læborg Vandværk, DIN Forsyning A/S, Esbjerg Kommune, Vejen Kommune og Region Syddanmark.

Idékataloget kan downloades her.