Svane i sø COLOURBOX2002738.jpg

Skanderborg Forsyning og SUEZ Water A/S etablerer sammen den nyeste state-of-the-art renseteknologi som det første sted i verden.

Skanderborg og AquaGlobe bliver hjem for Densadeg XRC, der kombinerer tertiær behandling og behandling af overløb af regnvand på Skanderborg Centralrenseanlæg. Den endelige kontrakt blev underskrevet den 10. december 2018.

Jens F. Bastrup, adm. direktør i Skanderborg Forsyning, og Per Krøyer Christensen, adm. direktør i SUEZ Water Denmark, efter undeskrivelse af kontrakten.

Densadeg XRC-installationen i Skanderborg er det næste skridt for Skanderborg Forsyning mod at sikre et rent miljø i og omkring Svanesø ved at undgå overløb fra renseanlægget under ekstremregn og derved skåne miljøet for 90 % af den udledte fosfor. Teknologien forventes at spare markant på energiforbruget og være et skridt på vejen mod en mere intelligent styring af processerne.

Et renere vandmiljø

Siden Skanderborg Forsyning blev udskilt fra kommunen i 2010 har det været et fokusområde at minimere overløb af spildevand til søer og åer. Særligt Sorte Sø nedenfor Skanderborg renseanlæg har gennem tiden været brugt som losseplads af kommunen, og den led under overløb af spildevand, når det regnede mege,t eller belastningen på renseanlægget steg under Skanderborg Festival.

Sorte Sø (nu Svanesø) var en af Danmarks mest forurenede søer. I 2009 gik forsyningen i gang med et oprensningsprojekt sammen med COWI, EnviDan og Per Aarsleff, der resulterede i markant bedre vandkvalitet i søen, flere dyr og planter og rekreative muligheder. Søen skiftede i 2016 navn til Svanesø, og forsyningen holdt fokus på at minimere overløb, så søen kan finde sin naturlige balance. Ved år med store regnskyl kunne op til 30 kg fosfor dog stadig komme ud i søen. Det er denne fosfor i søen som SUEZs Densadeg XRC teknologi reducerer med 90 %.

”Sammen med partnere har Skanderborg Forsyning oprenset Sorte Sø, og vi har siden da ledt efter den bedste løsning til at styrke søen. Den har vi nu fundet med SUEZs Densadeg XRC. Med den kan vi passe på miljøet, spare på energi og komme et skridt nærmere intelligent styring af renseanlægget. Og så er vi glade for samarbejdet med Per Krøyer og SUEZs nordiske kontor i Ry, som også er en del af Water Valley”, siger Jens F. Bastrup, Direktør i Skanderborg Forsyning / AquaGlobe.

Den første af sin art

Densadeg XRC-installationen i Skanderborg er verdenspremiere for ”XRC” (Extreme Rate Clarifer) udgaven af Densadeg for SUEZ og er derfor af stor strategisk vigtighed for SUEZ på globalt plan. Samtidig er det en vigtig milepæl for SUEZs partnerskab i AquaGlobe – Water Solution Center. Løsningen bliver en udvidelse af det eksisterende rensningsanlæg i Skanderborg og forventes at være driftsklar i august 2019.

”I SUEZ Water A/S er vi meget glade for aftalen om at installere Densadeg XRC i Skanderborg. Skanderborg bliver vores første reference i verden og derfor forventer vi at der kommer mange kunder til for sat besøge anlægget og se hvordan det fungerer i praksis. Det vil gøre en stor forskel for os på det nordiske marked”, siger Per Krøyer Kristensen, direktør i SUEZ Water A/S og fortsætter: ”Derudover er vi meget glade for at bidrage til Skanderborg og AquaGlobe med en state-of-the-art løsning, der vil gøre en stor forskel for miljøet, energiforbruget og i sidste ende FNs verdensmål.”

God til spidsbelastninger – og under normal drift

Densadeg XRC gør brug af en meget effektiv klaringsteknologi, der fjerner fosfor og organiske stoffer fra spildevandsoverløb, og sikrer, at 90 % mindre fosfor ender i Svanesø hvert år. Dette sker ved at tilsætte polymer og jernklorid, der binder fosforen og de organiske stoffer. Derefter tilsættes antracit for at sikre en høj grad af bundfældning af de sammenhobninger, der i sidste ende udskilles fra det rene vand gennem en lamelseparator.

Tilsætningen af antracit sikrer, at separationen kan køre ved meget høj hastighed, og derfor kan Densadeg XRC håndtere stor gennemstrømning i en kompakt konstruktion. Installationen i Skanderborg er bygget med to linjer, der dækker et område på 15x10 meter, men trods det kan den håndtere og behandle regnvandsoverløb på op til 1500 m3/time.

Det er en bunden opgave for Densadeg XRC at reducere fosfor ved ekstremregn og overløb til søerne. Denne type regnvandsoverløb sker kun 10-15 gange om året, så Densadeg XRC får også andre funktioner:

  • Når der ikke er spidsbelastning skal anlægget fungere som tertiær behandling til efterpolering af spildevandet fra den primære rensningslinje i renseanlægget. På den måde kan rensningen også i fremtiden opfylde strengere krav til fjernelse af fosfor i Skanderborg Sø og Svanesø. Anlægget forventes at reducere udledningen af fosfor til Skanderborg Sø med 30 % og til Svanesø med 90 %.
  • Forsyningen forventer en markant forbedring af den generelle energieffektivitet når Densadeg XRC erstatter de eksisterende sandfiltre.
  • Desuden spiller DensaDeg XRC teknologien en stor rolle i forsyningens rejse mod en mere intelligent styring af processerne. Det sker gennem en kortere vej mellem måling og dosering af kemi, samt mulighed for bedre styring af belastningen.

SUEZ og Skanderborg Forsyning ser frem til at indlede samarbejdet og gennemføre installationen i 2019.

Yderligere information

Kontakt Jens F. Bastrup, adm. dir. i Skanderborg Forsyning/AquaGlobe, på tlf. 2938 2844 eller mail: jfb@skanderborgforsyning.dk eller
Rune Kier Nielsen, Skanderborg Forsyning/AquaGlobe på tlf. 2082 5845 eller mail: rkn@skanderborgforsyning.dk eller
Per Krøyer Christensen, adm. dir i SUEZ Water Denmark på tlf. 3136 1662 mail: per.kroyer-kristensen@suez.com