luftfoto-vejle-centralrenseanlaeg.jpg
Sammen med Arkil skal Vejle Spildevand og separere kloaksystemer blandt andet i Bredballe, Egtved, Bredsten og Smidstrup.

Vejle Spildevand og entreprenørfirmaet indgik kort efter nytår en seks-årig partneringaftale. Sammen med Arkil skal man her sanere og separere kloaksystemer blandt andet i Bredballe, Egtved, Bredsten og Smidstrup.

Chef for Plan og Projekt, Vejle Spildevand, Robert Schmidt forventer, at parterne i fællesskab kan skabe den helt rigtige platform for optimale processer og løsninger ved kloaksanering.

”At vi får entreprenørens viden og erfaring i spil, allerede fra vi påbegynder projekteringen, giver rigtig gode forudsætninger for en innovativ proces, hvor vi sammen kan skabe de bedste løsninger og en god projektøkonomi til gavn for vores kunder. Både vi og Arkil har et incitament for virkelig at lægge vægt på det gode samarbejde, og i et 6 årigt samarbejde er der basis for, og tid til udvikling. Det vil vi bestræbe os på, og det har vi store forventninger til.”

Arkil har i forvejen flere igangværende partneringaftaler med blandt andre Silkeborg Forsyning (Kjellerup) Aarhus Vand (Aarhus) samt Arwos (Aabenraa). Det er derfor en særdeles erfaren entreprenør, der er udvalgt til at udføre kloakeringsopgaverne for Vejle Spildevand.
”Vi glæder os til nu at prøve kræfter med dette spændende partneringprojekt, der løber over flere år,” siger produktionschef i Arkil, Erik Sandvej, Kolding.

Han hæfter sig især ved, at Arkils solide erfaringer fra virksomhedens nuværende partneringaftaler gør dem godt rustet til et frugtbart og innovativt samarbejde med Vejle Spildevand.