Vandpartner procespris.jpg
Fra venstre ses Jens Brøndum fra VAM, Rasmus Skovgaard fra Per Aarsleff, Karina Topp fra Aarhus Vand, Lone Bejder fra Favrskov Forsyning, Bjarne Paysen fra Per Aarsleff og Flemming Holm fra Arkil.

Prisen blev uddelt på Langelinie Pavillonen i København i fredags den 9. november.

Forsyningssamarbejdet Vandpartner er et offentligt-privat partner-samarbejde om fornyelse af vandledningsanlæg og spildevands-ledningsanlæg i Odder, Favrskov og Aarhus og blev den stolte vinder af Procesprisen.

Juryen begrundede tildelingen af prisen til Vandpartner med partnerskabets nytænkende og resultatorienterede partnerskabsmodel, som skaber større værdi og udvikler stærkere løsninger end ved traditionelt bygge- og anlægsarbejde. Prisen er samtidigt en anerkendelse af det skarpe fokus på processer og innovation, der kendertegner samarbejdet i Vandpartner.

Ialt blev der i fredags uddelt 11 Building Awards af Licitationen, Bygherreforeningen, Lean Construction DK og Boligfonden Kuben. Prisen uddeles til bygherrer, rådgivere, arkitekter eller entreprenører, der har gjort en ekstraordinær indsats for at skabe et bedre og grønnere Danmark.

Vandpartner skaber ny samarbejdskultur

Det offentligt-private partnersamarbejde for perioden 2016 – 2021 mellem Samn Forsyning, Favrskov Forsyning og Aarhus Vand om fornyelse af vandledningsanlæg og spildevandsledningsanlæg har skabt en ny samarbejdskultur i vandbranchen, hvor man arbejder ud fra en nytænkende og resultatorienteret partnerskabsmodel, der skaber større værdi og udvikler stærkere løsninger end ved traditionelt bygge- og anlægsarbejde. Helt centralt er, at der som en del af partnerskabet arbejdes løbende og systematisk med innovation, der skal understøtte udvikling af nye metoder, produkter og systemløsninger.

Partnere

Vandpartner består af Aarhus Vand, Favrskov Forsyning, Samn Forsyning, EnviDan, NIRAS, Arkil, Aarsleff, VAM, FKSSlamson, NORVA24, LE34 og Sulzer.

Læs mere

Læs mere om prisuddelingen på Licitationens hjemmeside her og læs om Vandpartner nomineringen og sejren på Aarhus Vands hjemmeside her.