VCS tokyo.jpg
Vandcenter Syds direktør Mads Leth modtager Project Innovation Award.

Den Internationale Vandforening (IWA) tildelte Vandcenter Syd en Silver Award i kategorien Project Innovation Award på World Water Congress & Exhibition 2018 i Tokyo.

Den 16. september 2018 blev det på IWA World Water Congres offentliggjort, at Vandcenter Syd nu kan kalde sig vinder af Silver Award i kategorien Project Innovation Award.

Prisen modtages for arbejdet med at gøre Ejby Mølle renseanlæg selvforsynende på energi inden for en kort årrække ved at producere energi på ressourcerne fra spildevand. Renseanlægget blev omdannet fra at være en stor elforbruger til at blive en nettoproducent af elektricitet og energi alene ved innovation og ved at gennemføre forbedringer.

Vandcenter Syd lancerede projektet i begyndelsen af ​​dette årti i tæt samarbejde med CH2M (nu Jacobs).

Ejby Mølle renseanlæg har siden sin grundlæggelse i det 18. århundrede arbejdet i en ånd af innovation. I 2008 blev denne innovative ånd håndgribelig, da Vandcenter Syd besluttede sig til at blive energineutral -  og for at nå dette mål ved at bruge de eksisterende ressourcer og faciliteter, der var ved hånden - med deres iboende fysiske begrænsninger.

Med denne tankegang og med strategisk og detaljeret operationel optimering samt flere innovative forbedringer har Vandcenter i dag opnået målet om energineutralitet i 2014.

Nøgleelementer i at opnå målet inkluderer:

  • En ammoniakbaseret beluftningskontrol til fjernelse af biologisk næringsstoffer.
  • En nitrogenoxid (N2O) sonde til kontinuerlig måling af emissioner fra flydende processer.
  • Første fuldskala granulat sidestrøm- deammonifikationsproces, styret for at minimere N2O-emissioner, samtidig med at ammoniakfjernelsen maksimeres.
  • Første fuldskalaapplikation i Skandinavien af ​​inducerede granuleringsprocesser for at forbedre biomasseaflejringsevnen i aktiverede slambioreaktorer.
  • Første fuldskalaapplikation i Skandinavien af mainstream deammonifikation som led i biologisk fjernelse af organisk stof.