Klimatorium Tokyo 600.jpg
Associate Professor og programleder Theis Andersen fra VIA University College i Horsens har ved IWA World Water i Tokyo præsenteret foreløbige resultater fra forskningsprojektet 3D Filterskylning.

Som del af Klimatorium gennemføres et spændende forskningsprojekt på Lemvig Vand og Spildevand A/S' vandværk i Engbjerg. Med forskningsprojektet skal vandforbruget på vandværker reduceres, forbrugerne skal slippe for omkostninger og samfundet drejes i en mere bæredygtig retning. I forlængelse af forskningsprojektet er det tanken, at nyudviklet målerudstyr kan sættes i produktion af lokale virksomheder. Resultater af projektet er netop blevet præsenteret for en fyldt sal på IWA World Water Congress i Tokyo.

Topforsker Associate Professor og programleder Theis Andersen fra VIA University College i Horsens har netop ved konferencen præsenteret foreløbige resultater fra forskningsprojektet 3D Filterskylning, som er et samarbejde mellem Lemvig Vand og Spildevand A/S, Århus Universitet, VIA University College og NIRAS, støttet af VUDP. Projektet er udviklet under Klimatorium udfra konceptet, at offentligt ejede selskaber som Lemvig Vand og Spildevand A/S har udfordringer, der løses i samarbejde med universiteterne, og sættes i produktion af virksomheder i lokalområdet til gavn for forbrugerne og de globale bæredygtighedsmål.

Reduktion af vandspild

- Projektet går i korte træk ud på at reducere det vandspild, der fremkommer ved at anvende rent drikkevand til at skylle filtre på vandværker med. Forsyningen bruger i store træk 1 % ud af en vandmængde på 2 mio. m3 udpumpet vand årligt, svarende til 20.000 m3 årligt til at rense filtre. Globalt anvendes langt større mængder. I første omgang er målet en reduktion på 20% svarende til vandforbruget for 40 børnefamilier i Lemvig, fortæller Associate Professor og programleder Theis Andersen

Propfyldt sal

Theis Andersen har i dag præsenteret de foreløbige resultater fra Engbjerg vandværk i Lemvig ved en propfyldt seance ved IWA World Water Congress i Tokyo. Interessen var meget stort og tilhørere stod i kø for at komme ind i lokalet. Løsningen er en unik løsning hvor man anvender geofysik til at måle, når den såkaldte filterkage, som typisk består af opsamlet okker, er optimal, hvorefter det skylles ud af filteret. Derved adskiller denne proces sig fra, hvad der normalt i dag, hvor man skyller filtrene i bestemte tidsintervaller. Derfor bruges der meget mere rent vand, end det er nødvendigt.

Et samarbejdsprojekt

Forsøgene er foregået på Engbjerg vandværk i Lemvig siden starten af dette år. Projektet afsluttet midt 2019. Projektet udføres i et samarbejde hvor Lemvig Vand og spildevand er ejer af ”problemet” og det er forskere ved Århus Universitet Professor Esben Auken og forsker Thue Bording der har udviklet udstyret, Theis Andersen er projektleder og får hjælp af forskerne Ditte Søborg Andersen og Majbritt Lund, fra VIA University College som foretager forsøgene på Engbjerg Vandværk. Fra Lemvig Vand og Spildevand er det Driftschef Bo Hviid Nielsen og Håndværker Morten Lykke Thomsen der hjælper ved forsøgende. Projektchef Mikael Christian Hansen NIRAS er rådgiver og skal beregne markedspotentialet for projektet. 

Projektet er finansieret af VUDP med knap 1 mio. kr. 

Markedspotentiale og verdensmål

Målet er at udbyde opgaven med at udvikle målerudstyret til lokale virksomheder, der så får mulighed for at sælge udstyret globalt. Markedet er stort, globalt set, da vandspildet ved filterskylning mange steder er langt højere end i Lemvig. Hertil kommer, at der med FN´s verdensmål nr. 6 er global fokus på at nedbringe vandspild.

- I Danmark er vandspildet i forvejen ret lavt med 7,4 % gennemsnitligt, i Lemvig ligger vi endda nede på 6%. Så her er muligheden med 3D Filterskyldning at komme længere ned fortæller Adm. Direktør fra Lemvig Vand og Spildevand Lars Nørgård Holmegaard. Projektet er opstået som komplementær projekt under det EU støttede Coast to Coast Climate Challenge, Region Midtjylland, hvor Klimatorium hører. Det viser betydningen af Klimatorium, hvor en udfordring kommer fra en offentligt ejet virksomhed som Lemvig Vand og Spildevand, universiteterne kommer med løsningerne og de lokale virksomheder får en mulighed for et produkt der kan skabe vækst og arbejdspladser og civilsamfundet får besparelser og bedre bæredygtighed. Klimatorium viser her at det er muligt at trække viden fra universitetsbyerne til Nordvestjylland for at løse udfordringer, skabe udvikling og vækst, fortæller en meget tilfreds Direktør.