IMG_0166.JPG
Lars Bodum, Lektor fra Aalborg Universitet                                        Foto: Bente Marcussen.

Big Data, kunstig intelligens og innovativ teknologi har været afgørende for at løse udfordringen, når 55.000 mennesker skal på toilettet under Smukfest. Emnet Smart Cities trak fulde huse i forbindelse Forskningens Døgn hos Skanderborg Forsyning forrige onsdag.

Et overvældende antal deltagere var onsdag den 25. april på besøg hos forsyningen for bl.a. at få et indblik i, hvordan data er et uundværligt værktøj til at sikre rent vand i hanerne og i Skanderborgs søer nu og i fremtiden. Temaet Big Data – Smart Cities lokkede hele 80 interesserede fra både gymnasiet, lokale husejere og virksomheder samt fagfolk langvejs fra til at bruge en aften i den nye AquaGlobe bygning på Døjsøvej.

Intelligente byer – globalt og lokalt

Et trækplaster var især den anerkendte lektor, Lars Bodum fra Aalborg Universitet, som gav sit bud på, hvordan parametre som borgerinddragelse, innovation og miljø har indflydelse på byers omstilling til Smart Cities. Globalt set stiger befolkningstilvæksten i byerne eksplosivt i disse år, da folk flytter fra landet ind til byerne. Og det kræver, at vi tænker smartere. Samtidig opleves et stigende forbrug, hvilket udfordrer byers evne til at håndtere ressourcerne. Denne problemstilling gør sig også gældende i Skanderborg – dog i noget mindre skala.

Skanderborg – en af verdens Smart Cities på vand

I Skanderborg Forsyning er big data og kunstig intelligens centrale elementer, der udvikler forsyningens kerneforretning. Teknologien er helt central i forhold til at sikre rent vand i hanerne, og renset spildevand 24/7. Fagleder i Skanderborg Forsyning Carsten Vigen Hansen kunne over for tilhørende stolt fortælle, at Skanderborg er en af de byer i verden, hvor vandspildet er mindst – nemlig på kun 5,77 pct. Til sammenligning er vandspildet i Norge på hele 40 pct. og visse steder i verden over 70 pct. Som et konkret eksempel på forsyningens udnyttelse af data og nye teknologier er den såkaldte ”Intelligente Vandby”. Hovedformålet med udviklingsprojektet er at udnytte data fra fjernaflæste forbrugsmålere til intelligent styring af vandforsyningen. Det har foreløbigt givet en mærkbar gevinst med et reduceret energiforbrug på 7 pct.

Sådan klarer Big Data 55.000 toiletbesøg

Hvert år under Smukfest får Skanderborg næsten tredoblet indbyggertallet med festivalgæster der naturligt skal på toilet i ny og næ. Det har i årevis været en udfordring med så store mængder spildevand ind på renseanlægget. Men via data, innovativ teknologi og intelligent styring har forsyningen kunnet træne bakterierne i rensningsanlægget op til festivalen, så de er mere effektive, når belastningen øges.

”Det kan nok virke en anelse langhåret, men når belastningen øges så pludseligt, kan bakterierne simpelthen ikke omsætte spildevandet hurtigt nok, fortalte Jens Munk-Poulsen, der er fagleder i projekt og processer hos forsyningen. I dag kan vi selv styre belastningen af spildevandet og derved forberede bakterierne i et mere jævnt flow. Dermed ender der ikke urenset spildevand i naturen og udledningskravene overholdes. På den kommende festival kan forsyningen ligefrem følge med i, hvornår festivalgæsterne går i bad, tisser og ja, alt det andet man nu også skal af med på det lille hus.

Flere arrangementer på vej

Skanderborg Forsyning planlægger at afholde flere lignende arrangementer fremover, som vil blive annonceret på vores sociale medier og aquaglobe.dk.