Samn forsyning.jpg
Samn har i sit første leveår i 2017 reduceret de samlede driftsomkostninger med næsten 10 mill. kr.

Nyt, fælles vandselskab har opnået store gevinster allerede i sit første leveår – og åbner dørene for nye samarbejdspartnere i fremtiden.

Samarbejdet med de to lokale vandselskaber i form af Samn Forsyning ApS kan mærkes konkret og kontant på bundlinjen. Selskabet, der er stiftet af Odder Spildevand A/S og Horsens Vand A/S, har i sit første leveår i 2017 reduceret de samlede driftsomkostninger med næsten 10 mill. kr. i forhold til de to selskabers separate udgifter året før.

Samtidig er der stadig plads til at hente yderligere gevinster ved samarbejdet.

Det siger de to bestyrelsesformænd i forlængelse af generalforsamlingerne i Odder Spildevand A/S 22. maj og Horsens Vand A/S 23. maj.

-Vi kan se, at de samlede driftsomkostninger for de to ejerselskaber er faldet med 8,1 mill. kr., hvilket svarer til knap 10 pct. Samtidig er de samlede administrationsudgifter faldet med 1,8 mill. kr., hvilket svarer til 7,4 pct. Det er et markant resultat, som understreger to ting: For det første, at det fælles driftsselskab var en god idé, og for det andet, at hele organisationen har været dygtig til at udnytte de fælles ressourcer på en god måde, siger Andreas Boesen, bestyrelsesformand for Horsens Vand A/S.

Niels Rosenberg, bestyrelsesformand for Odder Spildevand A/S, pointerer, at effektiviseringerne i 2017 har været langt større end forventet.

-Et realistisk bud på forhånd var besparelser på op mod fire pct., svarende til ca. tre mill. kr, men den forventning er altså blevet overgået med mere end det dobbelte. Det kan vi kun være tilfredse med, siger Niels Rosenberg, der hæfter sig ved, at den gode start lover godt for de kommende år.

-Samarbejdet har haft en gavnlig økonomisk effekt, og jeg tror, at der er potentiale til flere gevinster, siger han.

Begge bestyrelsesformænd pointerer, at Samn Forsyning – med det fine førsteår in mente - kan være en attraktiv samarbejdspartner for andre aktører i branchen.

-Det første år har bekræftet, at et åbent og effektivt samarbejde kan være til gavn for begge parter, og vi er ikke afvisende for at samarbejde med andre selskaber i fremtiden, hvis der er interesse, er de enige om.

Efter sommerferien begynder bestyrelserne i de to selskaber i øvrigt at arbejde på en fælles, langsigtet strategi, hvor de to nuværende strategiplaner skal smelte sammen til én. Det skal ske uden at sætte effektiviteten eller den gode arbejdsplads over styr.

-I en ny trivselsundersøgelse ligger vi bedre end landsgennemsnittet, og jeg vil gerne rose medarbejderne for at holde fast i den gode arbejdsplads trods en sammenlægning med nye rutiner, nye opgaver og nye kolleger. Det bekræfter bare, at samarbejdet er værd at bygge videre på, siger Niels Rosenberg.

Horsens Vand A/S er tidligere – før sammenlægningen – flere år i træk blevet rangeret blandt de mest effektive selskaber i landet, når det gælder drikkevand. Hvordan Samn Forsyning ApS ligger i det billede, ved Andreas Boesen ikke endnu, men målsætningen er klar:

-Vi har haft en fast plads blandt de mest effektive selskaber, og der skal vi gerne ligge igen inden for de første par år med det nye selskab – og med de foreløbige resultater er vi godt på vej, siger han.