Stjernholm_IMG_0279.jpg

Der er et stort potentiale for energieffektivisering i renseanlæg.

På Hørning Renseanlæg, under Skanderborg Forsyning, har en investering på 650.000 kroner i membranplader til beluftning medført en energi-besparelse på 28 % af anlæggets totale energiforbrug og 75 % på beluftning alene.

Stort potentiale i energieffektiv beluftning

”Beluftningen i procestanken er én af de helt store energi-slugere på et renseanlæg. Ofte anvendes ca. 60 % af anlæggets samlede energiforbrug på beluftning. Optimering af beluftningsprocessen er derfor også et meget centralt indsatsområde når der arbejdes med energibesparelser”, siger Jens Munk-Poulsen, som er Fagleder, Projekt og Processer hos Skanderborg Forsyning.

Beluftningen i procestanken er traditionelt foregået med rørbeluftere, som forsyner spildevandet med den ilt, som bakterierne skal bruge for at levere den biologiske rensning. Ved at erstatte rørene med membran-plader opnås en langt bedre fordeling og styring af den indblæste luft. Det medfører større iltoptagelse i spildevandet og bedre livsbetingelser for bakterierne. Man kan altså opnå samme gode biologiske proces med en betydelig mindre luftmængde ved pladebeluftning end ved rør-beluftning.

”I Hørning valgte vi at samarbejde med Stjernholm A/S om at skifte rørene ud med plader. Udskiftningen kostede 650.000 kroner, og allerede efter mindre end et halvt år kan vi konstatere, at Stjernholms løfter om energibesparelser på op til 30% kommer til at holde stik”, siger Jens Munk Poulsen og fortsætter:
”Det betyder helt konkret, at vores investering i pladebeluftning er tilbagebetalt på lige godt 6 år, og med en garanteret levetid på 10 år på membranerne får vi en gevinst på ca. 400.000 kroner alene i garanti-perioden”.

Flere besparelser forventes gennem bedre styring

Stjernholm A/S og Skanderborg Forsyning er begge partnere i AquaGlobe - Water Solution Center. I den forbindelse har Skanderborg Forsyning installeret Stjernholms måleudstyr OXxOFF, som løbende måler afgasningen ved procestankens vandoverflade. Den kan flyttes, og ved at installere den i Hørning forventer Skanderborg Forsyning at kunne spare yderligere 5-10 % af energiforbruget ved at styre beluftningen mere intelligent.

Det er en del af Skanderborg Forsynings – og AquaGlobes – satsning på digitalisering af vandsektoren for mere bæredygtig vandteknologi, der kan bidrage til at realisere Vandvision 2025 og FNs verdensmål. Indtil videre er der i hvert fald sparet en masse penge, energi og C02 – og løsningen kan vises frem til andre, der ønsker de samme gevinster.

Yderligere information

Kontakt Jens Munk-Poulsen, Fagleder, Projekt og Processer hos Skanderborg Forsyning, på tlf: 2260 0308 eller mail: jmp@skanderborgforsyning.dk

Membranplader.