BIOFOS HOFOR LOLLAND.png
Her ses fra venstre direktøren for Miljø & Samarbejder i HOFOR, Frank Brodersen, adm. direktør for Lolland forsyning, Mette Obel Jepsen, og adm. direktør for BIOFOS, John Buur Christiansen, den 18. juni 2018, hvor aftalen blev underskrevet hos HOFOR på Amager.

Tre forsyningsvirksomheder har hen over sommeren indledt et samarbejde, hvor de forpligter sig til at støtte hinanden i hverdagen.

Baggrunden for aftalen er, at alle tre forsyninger har nogenlunde de samme udfordringer. HOFOR, BIOFOS og Lolland Forsyning er enige om, at ved at understøtte hinanden får den enkelte forsyning de bedst mulige forudsætninger for at imødekomme egne udfordringer. Fokus i aftalen vil være på driftsmæssige udfordringer, hvor de tre forsyninger kan lære af og komplettere hinanden.

”Med denne aftale understreger vi, at vi er afhængige af hinanden som land og by. Der er ikke noget modsætningsforhold mellem Hovedstaden og Lolland, tværtimod skal vi bruge hinanden og styrke samarbejdet, så vi kan få skabt vækst og arbejdspladser. Jeg ser frem til at høre om Lollands erfaringer med en mere direkte undervisning af skolebørn omkring spildevand og energi,” adm. direktør for BIOFOS, John Buur Christiansen.

Mette Obel Jepsen, der er adm. direktør for Lolland forsyning, siger:

” Vi i forsyningen vil gerne samarbejde med andre, vi har alle de samme udfordringer, og nogen er altid længere end andre, så hvis vi deler vores viden og arbejder sammen, når vi længere. Vi har allerede set på de erfaringer, som HOFOR har gjort med at blødgøre drikkevandet, besøgt det første værk med blødgøring i HOFOR i Brøndby og er i tæt kontakt med HOFOR, som efter årsskiftet har en analyse klar om hvilken metode, der er bedst på værker af vores størrelse.”

Parterne håber, at samarbejdet kan være med til at sætte yderligere fokus på miljøet.

”Klimaforandringer respekterer ikke kommune- eller landegrænser. Vi er afhængige af hinanden i kampen for at nedbringe CO2-udledningen. Samarbejdet er endnu en brik i arbejdet med at give samarbejdet i Greater Copenhagen kød og blod,” lyder det fra direktøren for Miljø & Samarbejder i HOFOR, Frank Brodersen.

Samarbejdet udmøntes i konkrete to-årige handleplaner, første gang for perioden indtil udgangen 2019. Aktiviteterne kan variere i graden af forpligtelse, fra erfaringsudveksling og netværksdannelser over koordination og samordning af aktiviteter til egentlige fælles projekter mellem to eller alle tre forsyninger.

Der er enighed om, at samarbejdet bygges op trinvis til at blive mere og mere forpligtende over den første handleplanperiode.

FAKTA

Om aftalen

Parterne forpligter sig til at arbejde for følgende hensigtserklæring:

At fremme en fælles interesse i et samarbejde mellem alle tre forsyninger

inden for konkrete aftalte områder til gavn for den enkelte forsyning.

Om HOFOR

HOFOR står for Hovedstadsområdets Forsyningsselskab. HOFOR forsyner byer med vand, spildevandsafledning, fjernvarme, bygas og fjernkøling og opfører vindmøller.

HOFOR står for både vandforsyningen og for at lede spilde- og regnvand væk i otte kommuner: Albertslund, Brøndby, Dragør, Herlev, Hvidovre, København, Rødovre og Vallensbæk. Ud over vand forsyner vi København med fjernvarme, bygas og fjernkøling – og er i gang med flere vindmølleprojekter både i og uden for København. HOFOR ejer også Amagerværket, som producerer el og fjernvarme.

Om BIOFOS

BIOFOS er Danmarks største spildevandsvirksomhed, der renser spildevandet for 1,2 mio. indbyggere i hovedstadsområdet. Spildevand fra 15 kommuner ledes til de tre renseanlæg i BIOFOS: Renseanlæg Lynetten, Renseanlæg Avedøre og Renseanlæg Damhusåen. Her renses det, før det ledes ud i Øresund eller Køge Bugt.

BIOFOS udnytter ressourcerne i spildevandet til klimavenlig energi i form af el, biogas og fjernvarme til forsyningsnettet. BIOFOS har desuden en besøgstjeneste, der modtager flere end 15.000 gæster om året

BIOFOS har 169 ansatte heraf en række elever, lærlinge og studentermedarbejdere.

Om Lolland Forsyning

Lolland Forsyning er en middelstor forsyning, der dækker Lolland Kommunes spredte geografi fordelt på 885 km2, herunder blandt andet småøerne Femø, Fejø og Askø.

Lolland Forsyning leverer drikkevand i Maribo, Rødby, Nakskov og regionalvandforsyningens

område i Højreby og Rudbjerg til ca. 15.800 kunder.

Lolland Forsyning leverer CO2 neutral varme i Søllested og Nakskov til ca. 4.700 kunder.

Lolland Forsyning renser al spildevand på ca. 50 større og mindre renseanlæg og afleder spildevand

og regnvand i rør og ledninger i kloakerede områder for ca. 20.000 kunder.

Lolland Forsyning køber, distribuerer og sælger el til ca. 8.500 kunder i Nakskov.

Lolland Forsyning har ca. 80 ansatte, inklusiv elever og lærlinge.