Billede 1.jpg
Skanderborg Forsyning byder nu sine forbrugere helt ind i maskinrummet, hvor de kan påvirke udviklingen af fremtidens lokale forsyning.

Skanderborg Forsyning byder nu sine forbrugere helt ind i maskinrummet, hvor de kan påvirke udviklingen af fremtidens lokale forsyning.

I forbindelse med FN’s temadag ’Vandets Dag’ den 22. marts lancerede Skanderborg Forsyning et helt nyt kundepanel. Det sker på baggrund af et ønske om at komme tættere på forbrugerne, og efter en kundetilfredshedsundersøgelse viste, at en tredjedel af forbrugerne er interesserede i at deltage i et kundepanel.

Tættere på forbrugeren

Skanderborg Forsyning har iværksat initiativet for at komme tættere på forbrugerne og skabe større åbenhed, men også gøre opmærksom på, at der samtidig ligger et fælles samfundsansvar i et løfte opgaverne. ”Vi er typisk omtalt som kunder, men vi er jo også medejere, så vi har også et medansvar”, udtalte en af forbrugerne i kundepanelet.
Selve åbenheden, som er helt centralt for Skanderborg Forsyning kom også fysisk til udtryk, da forsyningen fjernede det omkringliggende hegn, som førhen gik rundt om renseanlægget og administrationsbygningen og valgte store glaspartier til den nye AquaGlobe-bygning.

Fremtidens forsyning skaber vi sammen

”Vi er priviligeret i kraft af, at vi har forbrugere med masser af gode input, idéer og holdninger. Dem skal vi lytte til, og vi skal bruge deres input til at udvikle os med ny teknologi og nye løsninger. Fremtidens forsyning skaber vi nemlig bedst gennem åbenhed, tæt dialog og ikke mindst gode relationer med vores forbrugere.”, påpeger Jens Bastrup, direktør hos Skanderborg Forsyning, og fortsætter: ”Vi har meget kompetente medarbejdere på forsyningen og vores forbrugere har også værdifuld viden fra et andet perspektiv. Når vi sætter begge dele i spil, kan vi forme en attraktiv fremtid for både forbrugere og forsyning, vores miljø og partnere”.

Spildevand – og hvad så?

I første omgang fokuserer vi på spildevand. Det er muligvis ikke det mest adrenalinfyldte emne, men det er helt centralt, både fordi det udgør størstedelen af vores daglige drift i forsyningen, og fordi det har en direkte indflydelse på forbrugernes liv og på miljøet. Det handler om emner som separatkloakering, håndtering af spildevand i naturen og bæredygtighed.
Bliv en del af panelet og få nyttig viden

Som kunde i Skanderborg Forsyning kan man læse mere om, hvad et kundepanel er på www.skanderborgforsyning.dk, og se hvilke fordele, man får ved at være en del af et kundepanel. Her kan kunden blandt andet blive klogere på, hvad de skal gøre i forhold til separatkloakering, få gode sparetips, mens man samtidig skåner miljøet og meget mere.