Jens B, og ministeren i AquaGlobe og Kamstrup - web - Fotograf Per Bille -20181119-9840.jpg

AquaGlobe og Kamstrup dannede rammen om et dialogmøde med Lars Chr. Lilleholt om den danske styrkeposition på vandteknologi, eksportpotentiale og udfordringer ved sektorens rammevilkår.

Minister for Energi, Forsyning og Klima, Lars Chr. Lilleholt (V) var på en østjysk ’tour de vand’ i Skanderborg og Stilling den 19. november. Med start i AquaGlobe kunne ministeren opleve det, som de 16 aktører bag vandpartnerskabet betegner som realiseringen af Vandvision 2025. En vision der, i takt med at klimaforandringernes konsekvenser bliver stadig mere tydelige, har behov for netop handling og konkrete løsninger.

”Jeg er rigtig glad for at besøge Østjylland, der huser mange tone-angivende forsyninger og virksomheder på vandteknologi og går under navnet ’Water Valley’ – dansk vandteknologis svar på Silicon Valley i Californien. Her er samlet mange af de innovative virksomheder, som skaber arbejdspladser, eksport og lokal udvikling, og som bidrager til at løse nogle af de centrale vand- og klimaudfordringer i verden – og nå FNs verdensmål”, siger Lars Chr. Lilleholt, Minister for Energi, Forsyning og Klima og fortsætter: ”Det er en dansk styrkeposition med enormt potentiale, som jeg glæder mig til at bakke op om.”

Rammevilkårene for forsyningerne blev fremhævet som afgørende for eksport og arbejdspladser.

”Niveauet for tilknyttet aktivitet i Vandsektorloven er for lavt” siger direktør i Skanderborg Forsyning, Jens F. Bastrup og uddyber: ”Og det er ærgerligt, for ved at hæve loftet ville forsyningerne kunne få mere kompensation for innovations- og udviklingsprojekter samt demonstra-tionsaktivitet. Det ville være en gevinst for både borgere og virksomheder – og det ville støtte op om de vandteknologiske virksomheder og dermed vækst og arbejdspladser. ”

Læs mere

Læs pressemeddelelsen fra AquaGlobe og Kamstrup her.