Kobberløsning (002).JPG

En simpel, men genial løsning fostret af medarbejderne i Guldborgsund Vand har potentielt sparet Guldborgsund Forsyning for en investering på 1-2 mio. kr. i vandselskabet.

Vandværket i Nykøbing F. har i årevis døjet med et relativt højt indhold af ammonium i det ’rå’ drikkevand fra boringerne – især i vinterhalvåret.

Løsningen af problemet ligger umiddelbart i slutfiltreringen af drikkevandet, før det pumpes ud til forbrugerne. Her har en række løsningsmuligheder været afprøvet hen ad vejen, men uden at der er fundet en permanent holdbar løsning. Og potentielt stod vandværket over for at skulle investere i et helt nyt filteranlæg, hvor ammoniumindholdet kunne fjernes i et særligt forfiltreringsanlæg.

Lyttede til vandrørene

Via vandrørene, så at sige, hørte medarbejderne om, at kobber måske kunne være en katalysator, der meget enkelt kunne binde ammoniumindholdet i råvandet før den endelige filtrering. Og forsøg med montering af en rund kobberplade, som råvandet plaskes ud over før slut-filtreringen, viste opsigtsvækkende positive resultater.

Efter montering af kobberplader på alle filtrene i vandværket, viser måleresultater et ammoniumindhold i drikkevandet, som ligger langt under de aktuelle grænseværdier. Og den samlede omkostning til foranstaltningerne ligger under 5.000 kr.

”Denne løsning er så enkel og billig, at alle andre vandværker med samme udfordring, kan bruge den,” udtaler produktionschef i Guldborgsund Forsyning, Niels Rasmussen.
”Skulle der være interesserede, er de meget velkommen til at kontakte os for nærmere informationer eller se løsningen ved selvsyn”, siger Niels Rasmussen.