IMG_5013.JPG
Med REGNhytten sætter Vandmiljø Randers yderligere ind for at sikre byen mod klimaforandringens konsekvenser. Her kan boligejere, erhverv og de kommunale undervisnings- og uddannelsesinstitutioner komme og lære mere om, hvordan regnen bedst håndteres,

Vandmiljø Randers har åbnet et forsøgs- og formidlingscenter, hvor randrusianerne kan komme og lære mere om LAR løsninger.

REGNhytten hedder det nye forsøgs- og formidlingscenter, som Vandmiljø Randers indviede fredag den 24. august 2018. Med REGNhytten sætter Vandmiljø Randers yderligere ind for at sikre byen mod klimaforandringens konsekvenser. Her kan boligejere, erhverv og de kommunale undervisnings- og uddannelsesinstitutioner komme og lære mere om, hvordan regnen bedst håndteres, hvor den falder, gennem nedsivning, fordampning eller genanvendelse.

- Vi ønsker ikke kun at fortælle om, hvilke LAR-løsninger der findes, men at vise mulighederne ved LAR. I REGNhytten bliver LAR konkret i form af forsøgsanlæg og anlagte LAR-løsninger, som regnbede, render, faskine m.m. For alle borgere – stor som lille –  giver viden om LAR et oplyst grundlag at handle på.  Regnvand er en ressource, der ikke ubrugt skal ende i kloakken, siger direktør i Vandmiljø Randers Peter Christensen.

 

REGNhytten er en udvidelse af Vandmiljø Randers’ besøgstilbud og er placeret på Randers Centralrenseanlæg. Den er den første af sin art i Danmark, og den er tegnet og bygget af lokale Randers-virksomheder.