symbiose-743x360.jpg
Et kilometerlangt netværk af grønne rør cirkulerer damp, spildevand og andre restprodukter mellem Novo Nordisk, Statoil og Kalundborgs andre industrigiganter. Et af Danmarks – og verdens – bedste og mest konkrete eksempler på cirkulær økonomi.

Et af verdens tydeligste eksempler på cirkulær økonomi hædres med kendt svensk miljøpris. En pris, som ud over æren også indbringer Kalundborg Symbiose én million svenske kroner.

 

Tirsdag blev det afsløret, at Kalundborg Symbiose modtager den prestigiøse svenske miljøpris Win Win Gothenburg Sustainability Award. En pris, som ud over æren også indbringer den vestsjællandske symbiose rare én million svenske kroner.

Gro, Gore og Annan

Prisen, som er blevet uddelt siden 2000 og tidligere er gået til Kofi Annan, Al Gore og Gro Harlem Brundtland, regnes blandt verdens førende miljøpriser.

I juryens motivation hedder det blandt andet:

"As a pioneer within the field, the Kalundborg Symbiosis has shown the way for many other industrial clusters, inspiring businesses all around the world."

Affaldet som ressource

Og som Altinget beskrev i et stort portræt i begyndelsen af 2018, har Kalundborg Symbiose i snart 50 år tjent som et eksempel til efterfølgelse.

Et kilometerlangt netværk af grønne rør cirkulerer damp, spildevand og andre restprodukter mellem Novo Nordisk, Statoil og Kalundborgs andre industrigiganter. Et af Danmarks – og verdens – bedste og mest konkrete eksempler på cirkulær økonomi.

Bæredygtighed blev med Gro Harlem Brundtlands FN-rapport fra 1987 for alvor sat på den globale dagsorden. Politikerne ledte efter konkrete eksempler. Og Kalundborg skulle snart blive en international darling.

Men samarbejdet går længere tilbage endnu. Faktisk helt tilbage til 1961, som var året, hvor raffinaderiet Dansk Veedol fandt på at hente kølevand i den lokale Tissø. Filosofien bag symbiosen er idéen om, at den ene virksomheds affald er den anden virksomheds ressource. En praksis, som de fleste i dag kender som cirkulær økonomi. Men som altså har eksisteret årtier før, det blev et buzzword på Christiansborg, blandt NGO'er og i konsulenthusene.

Får først overrakt pris til efteråret

Michael Hallgren er som bestyrelsesformand i Kalundborg Symbiose og produktionsdirektør på Novo Nordisk i Kalundborg begejstret for hædren.

"Vi er meget glade og stolte over at modtage den hæderfulde pris. Partnerskabet bygger på sund fornuft og samarbejde, men også på en omfattende tillid mellem partnerne. En tillid til, at man kan dele udfordringer med hinanden og finde fælles løsninger, der skaber værdi for alle involverede parter," siger han og understreger, at mere end 25 forskellige strømme indgår i symbiosen.

Han må dog vente en smule endnu med at få overrakt prisen. Først til oktober modtager symbiosen den fysiske pris.

"Partnerskabet udvikler sig hele tiden, og økosystemet ændrer og fornyer sig. At det netop er i år, vi vinder denne pris, er af særlig betydning, idet vi sidste år udviklede en ambitiøs plan, hvor vi besluttede, at partnerne inden 2025 vil have implementeret minimum 10 nye projekter. Vi har allerede iværksat tre, så det tegner godt for symbiosens fremtid," siger Michael Hallgren.

For nylig er der eksempelvis etableret et biogasanlæg, som udnytter restprodukter fra flere partnere. Desuden pågår der netop nu en konvertering af Asnæsværket fra kul til biomasse, der skal sikre grøn procesdamp til industrien fra 2019.