Lars Therkildsen klipper snor Smedeholm.jpg
HOFORs administrerende direktør, Lars Therkildsen og Herlevs borgmester, Thomas Gyldal Petersen klippede sammen snoren med assistance fra entreprenør Raunstrups direktør, Carsten Mikkelsen.

Det moderne og fremtidssikrede driftscenter på Smedeholm er hovedkvarter for de medarbejdere, der vedligeholder størstedelen af spildevandssystemet i HOFORs forsyningsområde.

HOFORs administrerende direktør, Lars Therkildsen, Herlevs borgmester, Thomas Gyldal Petersen, entreprenør Carsten Mikkelsen fra Raunstrup, Arkitekt Bernd Kjelland og ikke mindst de medarbejdere, der har deres daglige gang på Smedeholm, var mødt op for at fejre indvielsen mandag den 5. november.

Der skal passes på 3000 km kloakledninger

Driftscenteret indeholder vaskehal og garager til de store spulevogne, lagerkapacitet, kontorer, kantine og bade- og træningsrum til de ca. 40 medarbejdere, der dagligt vedligeholder store dele af HOFORs spilde-vandssystem.

"Det er jer, der holder vores 3000 km kloakledning i topform, så I har fortjent nogle ordentlige forhold", sagde Lars Therkildsen, da han bød velkommen.

Miljøvenligt og fremtidssikret byggeri

Byggeriet er forløbet efter planen og der blev i gennemsnit opført 11 m2 bygning om dagen. "Bygningerne er opført i træ- og stålelementer, der er nemme at flytte rundt på, hvis fremtidens behov ændrer sig. De er også billigere at opføre og giver et mere behageligt indeklima. CO2 påvirk-ningen ved træelementer i forhold til beton er desuden 1/3 mindre", fortalte Bernd Kjelland, Ark maa.

Midt mellem bygningerne har man gjort sig stor umage for at bevare en lille sø, der trods sin ringe størrelse rummer et rigt dyre- og planteliv. Den nyder medarbejderne udsigten til, mens de indtager deres nye og funktionelle bygninger.