Skanderborg-Forsyning-print-Fotograf-Per-Bille-03903.jpg
Foto: Per Bille

Årsrapporten for 2017 i Skanderborg Forsyning fortæller om et år med markante resultater på drift og bæredygtighed, på erhvervsliv og borgere og på innovative projekter og samarbejde.

Høj kvalitet og bæredygtighed

Også i 2017 lå vandtabet lavt i Skanderborg med kun 6,06 % - under det danske gennemsnit på 7 % og langt under gennemsnit for EU og verden generelt, der er oppe omkring de 40 %. Det er også væsentligt bedre end de små 10 % virksomheden startede ud med i 2010. Samtidigt er der sparet mere end 10 % energiforbrug på vandværkerne og lidt over 5 % på renseanlæg – både i absolutte tal og pr kubikmeter vand. Lavt vandtab og energieffektivitet er en dansk succeshistorie, og Skanderborg bruges ofte til at demonstrere teknologi, der kan sænke vandtabet uden at hæve energiforbruget.

Der har været vand i hanen 99,99 % af tiden uden hverken kogepåbud eller pesticidrester over grænseværdierne.

Vi er stolte af vores resultater og glade for at borgerne i Skanderborg har kvitteret med en kundetilfredshed på 4,5 ud af 5 for private forbrugere og 4 ud af 5 for virksomheder. Det betyder meget for os, at folk kan se, den forskel vi gør – både i den daglige drift, på bæredygtighed og ude i verden”, siger bestyrelsesformand Martin Frausing Poulsen.

En attraktiv kommune at bo i

I 2017 har Skanderborg Forsyning brugt meget tid på at gøre Skanderborg Kommune mere attraktiv. Det har været gennem omfattende byggemodninger, klimatilpasning og erhvervssamarbejder. Skanderborg vokser i stor stil og forsyningen sørger for, at der er adgang til vand og spildevand, når der bygges boliger og erhvervsbyggeri i Kommunen. Der er også arbejdet hårdt med de 12 klimatilpasningsprojekter, som kommunen har prioriteret. Årsrapporten fortæller, at 40 % af skanderborgenserne kender til genopretningen af Svanesø, 33 % kender Låsby Søpark og 16 % kender skovrejsningen på Anebjerg.

Skanderborg var hurtige og ambitiøse med klimatilpasning i partnerskaber. 12 projekter er det blevet til og senest er Låsby Søpark og Permavejen i Galten blevet fremhævet som to af de 100 bedste klimaløsninger i Danmark af Sustainia og Realdania. Det er noget af det, som gør Skanderborg attraktiv at bo i – også i fremtiden”, fortsætter Martin Frausing Poulsen.

AquaGlobe - og styrken i Skanderborgs vandklynge

Desuden var 2017 året hvor AquaGlobe – Water Solution Center – tog form på Døjsøvej 1. Første spadestik var 4. januar, og bygningen var indflytningsklar i december 2017. AquaGlobe handler om at demonstrere erhvervslivets nyeste vandteknologi for kundedelegationer fra ind- og udland. Virksomhederne lægger teknologi og ydelser i forsyningen for at kunne vise den frem, og det giver forsyningen effektiviseringer, forbedret drift og renere miljø til gavn for forbrugerne og Skanderborg.

Skanderborg er blevet kaldet ’Østjyllands Water Valley’, fordi mange vandteknologiske virksomheder ligger i kommunen, og fordi vandmiljøet vægtes så højt. Virksomheder som Kamstrup, AVK, Silhorko-Eurowater, SUEZ og Frontmatec udgør 15-20 % af de private arbejdspladser i kommunen og havde en samlet omsætning på mere end 9 mia. kr. i 2017.

”Vandteknologi er en styrkeposition, der kan trække vækst i det lokale erhvervsliv med sig - både på service, turisme, håndværk og entreprenører. Samtidigt kan den gøre en stor forskel på natur og miljø, bæredygtighed og arbejdspladser og for FNs verdensmål”, siger Søren Nielsen.