Asger Kej bredformat med blomster DSC_0127.JPG
Bestyrelsesmedlem Asger Kej, der også er medlem af DANVAs bestyrelse, modtog hæderen på vegne af FORS' bestyrelse.

På Årets Offentlige Bestyrelseskonference i København 6. november blev FORS kåret til bedste forsyningsbestyrelse 2018.

I opløbet slog FORS ”storebroderen” VandCenter Syd i Odense og Bogense. Bestyrelsesformand Asger Kej modtog hæderen på vegne af bestyrelsen.

FORS var indstillet af brancheorganisationen ”Dansk Fjernvarme”.

Forsyningsvirksomheden FORS er etableret 1. januar 2016 ved en fusion af forsyningsselskaberne i Holbæk, Lejre og Roskilde. Koncernen har i dag 170 medarbejdere og 190.000 kunder. Til gavn for forbrugerne har fusionen allerede sænket de årlige omkostninger med 17 mio. kr., og der er flere effektiviseringer på vej. Denne effektivisering går hånd i hånd med et dybt engagement i at tage vare på miljøet i området og bidrage til FNs verdensmål. Det er i sandhed en værdiskabende bestyrelse, der formår at gå så offensivt til værks med stadigt færre midler.

Bedømmelsesudvalget fremhæver følgende punkter i forhold til bestyrelsen:

  • Aktiv involvering af ejerne med afsæt i ejerstrategien
  • Uddannelse af alle i medlemmerne i brug af bestyrelsesredskaber
  • Ekstern formand, uafhængig af ejerne og forbrugerne
  • Bruger aktivt alle anbefalinger i Kodeks for god selskabsledelse
  • Systematisk bestyrelses- og direktionsevaluering.

Ovenstående kan lyde lidt teknisk, men det er faktisk en kæmpe opgave at lede et forsyningsselskab. Derfor skal bestyrelsen både ift. kompetencer og den måde, hvorpå den arbejder, være i topform, ellers kan den ikke tænke strategisk nyskabende – og da slet ikke få visionerne til at blive til virkelighed.

Som den erfarne bestyrelsesformand Lars Goldschmidt sagde ved prisuddelingen: ”God governance er ikke for sjov, det er værdiskabende”.

Kompetent bedømmelsesudvalg

Bedømmelsesudvalget består af professor Steen Thomsen, CBS, den erfarne bestyrelsesformand Lars Goldschmidt, samt sidste års prisvinder, fhv. bestyrelsesformand for Skanderborg Forsyning, Henrik Müller.

Danmarks offentlige bestyrelser står bag prisen

Bag prisen står ”Dagens Dagsorden – Forum for Offentlige Bestyrelser” – et netværk af 14 bestyrelsesforeninger og brancheorganisationer samt de tre partnere Pluss, EY og Horten. De ønsker med prisen at fremhæve bestyrelser, som viser, hvordan principperne for ”God Selskabsledelse” virker i praksis samtidig med, at bestyrelsen rent faktisk skaber værdi.

Baggrundsinformation

Tre faser i kampen om at blive ’Best in Class’ – altså sektorens bedste bestyrelse:

  • De 14 bestyrelsesforeninger i netværket bag Dagens Dagsorden opfordrer hver to medlemmer til at søge nominering.
  • Tre erfarne bestyrelsesrådgivere vælger blandt de indkomne ansøgninger to fra hhv. forsyningssektoren, kultursektoren og uddannelsessektoren til at gå videre til kampen om ’Best in Class’.
  • Et uafhængigt bedømmelsesudvalg afgør efter en selvstændig votering, hvem der skal være ’Best in Class’ i de tre sektorer.