LiveLab.png
Forsøgsanlægget LiveLab ved Gummerup renseanlæg nærmer sig 1. milepæl.

I Assens på Fyn er Assens Forsyning i tæt samarbejde med Krüger, Grundfos og Artogis og med støtte fra MUDP i gang med et fyrtårnsprojekt, som skal nytænke hele konceptet omkring behandling og rensning af spildevand.

Helt lokalt etableres et levende laboratorium med blandt andet et mobilt rensningsanlæg placeret i containere. Her testes en lang række både kendte og nye løsninger omkring spildevandshåndteringen på i et holistisk, intelligent og innovativt system.

Hele processen foregår i et open source-miljø, hvor store mængder data ligger frit tilgængeligt for de involverede parter, som derved i langt højere grad end traditionelt kan synkronisere og samkøre idéer, tests og resultater.

I hele testperioden køres stadig via det ’gamle’ rensningsanlæg for at sikre kvaliteten. Samarbejdet omfatter både udvikling af nye rensningsmetoder, som kan afhjælpe eksisterende udfordringer fra bl.a. lattergas og svovlbrinte, mikroplast og uvedkommende vand, og derudover mere proaktive initiativer i hele oplandet til rensningsanlægget. Ved at installerede den allernyeste pumpe- og dataopsamlingsteknologi i hele den tidligere fødekæde for rensningsanlægget bliver det muligt at måle og screene langt tidligere end hidtil. Det gør det muligt at identificere kilder til fx uvedkommende vand eller miljøfremmede stoffer, og derved kan man være proaktiv omkring selve rensningsprocessen.

Mandag den 27. august indvies Live lab i Gummerup ved Assens. 

Program

Kl. 10.00 Velkomst og faglige indlæg
Kl. 10.30 Officiel indvielse og taler
Kl. 11.00 Rundvisninger og faglig uddybning
Kl. 12.30 Netværksfrokost
ca. 13.00 slutter

Tilmelding til

Assens Forsyning / Projektleder Jan Eilsø Nielsen
jen@assensforsyning.dk 
www.hepwat.dk 

Download invitationen her (pdf)